Meningsmåling om forskning:Folket enig med regjeringen

Ferske tall viser at medisin, energi, hav og klima er det nordmenn synes det er viktigst å forske på. Dermed er de enig i regjeringens prioriteringer.

− Det er bra at forskningspolitiske prioriteringer samsvarer så godt med det folk oppfatter som viktige forskningstema, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Medisin og ren energi viktigst

Av de totalt 1003 nordmennene på over 15 år som Synovate har snakket med på vegne av Forskningsrådet, synes hele 79 prosent at Norge i meget stor grad bør satse på medisinsk forskning, og 18 prosent mener det samme i ganske stor grad.

Det nest mest populære forskningstemaet her til lands er ren energi. Til sammen 92 prosent mener at Norge i meget eller ganske stor grad bør forske på ren energi.

 Forskningsrådets direktør er ikke overrasket over at medisinsk forskning er blant temaene som scorer høyest.

− Derimot er det kanskje litt overraskende at det er nesten like stor oppslutning om forskning omkring og utvikling av nye og renere energikilder. Etter Klimaforliket i Stortinget har vi en svært stor satsing på dette området. Også innsatsen innen medisin og helse har økt kraftig de siste årene, sier han.

 Han peker på at nasjonale satsinger og programmer blir til etter råd fra eller i konsultasjoner med Forskningsrådet.

− Våre råd til regjeringen bygger på brede prosesser med både forskningsmiljøer, samfunnsaktører og brukere av forskning. Det må likevel sies at folkemeningen alene ikke er avgjørende når forskningsressursene fordeles, sier Hallén.

 Politisk ståsted spiller inn på klima

Klimaskeptikerne har tydeligvis ikke satt altfor tydelige spor i folkeopinionen: 83 prosent mener at forskningen i meget eller ganske stor grad bør satse på klimaforskning.

 Uten at det er det de helt store sprikene etter hvilke politiske partier deltakerne stemmer på, skiller Fremskrittspartiets sympatisører seg noe ut med en noe lavere prioritering av klimaforskning − 70 prosent, mot hele 94 prosents tilslutning blant de spurte SV-velgerne. 

 Norge er en stormakt på havforskning. Dette er også i tråd med at hele 88 prosent av de spurte mener at vi i meget eller ganske stor grad bør forske på havets ressurser.

Forskningsdagene

Synovate målte ikke bare hva det norske folk mener om forskning, men også hvor mange som kjenner til Forskningsrådets årlige storsatsning på forskningsformidling − Forskningsdagene. Det kom fram at 11 prosent nevnte Forskningsdagene da de ble bedt om å nevne en festival eller fast arrangement som handler om forskning.

 − Tallet er ikke så høyt som vi kanskje skulle ønske, så vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å spre det glade budskap. Men til gjengjeld viste målingen at Forskningsdagene er det arrangementet klart flest kjenner til, kommenterer Mona Gravningen Rygh, avd direktør for Forskningsrådets kommunikasjonsavdeling.