Lansering av ny strategi for petroleumsnæringen

En bredt sammensatt arbeidsgruppe nedsatt av Olje og energidepartementet anbefaler at det settes av minst 600–800 millioner kroner i året i offentlige støtte til forskning og utvikling innenfor olje og gass.

Til redaksjonen:

Arbeidsgruppen “Olje og gass i det 21.århundre” (OG21) ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2001. Styret for OG21 skal utvikle nasjonale strategier for den norske petroleumsnæringen og skal fungere som rådgiver overfor myndighetene og næringslivet. En ny strategi presenteres på denne konferansen, der olje- og energiminister Terje Riis Johansen er blant innlederne.

Et hovedpoeng for arbeidsgruppen er at nye funn og utbyggingsprosjekter på norsk sokkel ikke lenger er store nok til å alene kunne finansiere all den teknologiutviklingen som er nødvendig. Derfor kreves det at de offentlige bidragene til forskning og utvikling økes kraftig, og ikke reduseres slik statsbudsjettet for 2011 legger opp til.

Praktiske opplysninger

Torsdag 14. oktober 2010 kl. 09-17

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Arrangør: Olje og gass i det 21.århundre (OG21)

 

Kontakt; Kristen Ulstein,  kommunikasjonsrådgiver

Norges forskningsråd, Tlf: 22 03 75 25  Mob: 97 09 08 58  Faks: 22 03 73 32