Fysikkforskning i verdensklasse

Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket av en internasjonal komité. Noen grupper er verdensledende på sine felt. En av disse ligger i Bergen.

Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

 Gruppen for romfysikk ved Universitetet i Bergen er blant miljøene som får toppkarakteren ”excellent”. Gruppen har et godt omdømme internasjonalt for sitt arbeid innenfor instrumentering.

Komiteen er likevel bekymret for gruppens størrelse, og mener at bare tre akademisk ansatte er for lite.

 Komiteen mener gruppen har en internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning og for det norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og overbevisende strategiske planer.

 - Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

 Les mer på Forskningsrådets nettsider .

 Kontaktpersoner:

  1. Romfysikk, Institutt for fysikk og teknologi, UiB:Nikolai Østgaard, tlf. 55 58 27 94, mobil: 47 27 06 53 Epost:  Nikolai.Ostgaard@ift.uib.no
  2.  Norges forskningsråd:Anders Hanneborg, 22 03 74 88, mobil 93 05 93 04, aha@forskningsradet.no