Forskningsutstyr for 63 millioner til Bergen

Forskningsrådet har i dag vedtatt tildeling av 210 millioner kroner til forskningsutstyr, fordelt på fire nasjonale prosjekter. Forskningsmiljøer i Bergen kan investere i en flytende testturbin til forskning på vindmølleteknologi og seks fjernstyrte undervannsfarkoster til havforskning.

Forskningsrådet lyser ut nesten en milliard kroner til utstyr i løpet av 2009 og 2010. Med dagens vedtak er den første halve milliarden fordelt.  

Seks fjernstyrte små farkoster som best kan beskrives som undervanns modellfly, skal overvåke Nord-Atlanteren og gi grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning. Forskningsrådet har vedtatt å tildele 18 millioner kroner til dette prosjektet, som ledes av Universitetet i Bergen.

 Med 45 millioner fra Forskningsrådet kan Christian Michelsen Research AS (CMR) i Bergen investere i en flytende testturbin for å måle og teste enkeltkomponenter i offshore vindmøller. Utstyret vil legge grunnlaget for norsk teknologiutvikling og industrielle muligheter knyttet til eksport.  

 - Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret. Dette er kostbare investeringer som krever nasjonal samordning og arbeidsdeling mellom miljøene, sier forskningsminister Tora Aasland.

Biobanker og nanoteknologi er to andre forskningsfelt som har fått midler gjennom denne tildelingen. Installasjonene er alle av nasjonal karakter og mange forskningsmiljøer står samlet bak den enkelte søknad.

 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet

 Tidligere har rundt 270 millioner blitt fordelt til elektronisk infrastruktur, avansert vitenskaplig utstyr, databaser og vitenskapelige samlinger. Nærmere sommeren utlyses ytterligere 400 millioner.

 De fire prosjektene som får midler til å investere i storskala utstyr er:

 18 millioner til fjernstyrt havovervåking. Les mer  Kontakt: Prosjektleder Peter Haugan, UiB, Mobil: 46 68 21 14 Telefon: 55 58 26 78

 Nytt utstyr styrker norsk posisjon i vindmølle-industrien. Les mer  Kontakt: Kristin Guldbrandsen Frøysa, Mobil: 480 22 045

Ruster opp biobanker for 80 millioner kroner Les mer , Kontakt: Kristian Hveem HUNT Biobank, Mobil: 47 65 25 30

Fremtidsrettet nanoteknologisk utstyr. Les mer , Kontakt: Rektor Torbjørn Digernes, Mobil: 91 89 71 25, Telefon: 73 59 80 11, Bjørn Hafskjold:  Mobil: 91 89 70 78, Telefon: 73 59 44 87

 Les mer om tildelingen på Forskingsrådets nettsider .