Forskningsutstyr for 145 millioner til Trondheim

Forskningsrådet har i dag vedtatt tildeling av 210 millioner kroner til forskningsutstyr, fordelt på fire nasjonale prosjekter. To av dem er forankret i Trondheim og ledes av NTNU.

Biobanker og nanoteknologi er to av forskningsfeltene som får et kraftig løft i utstyrsinvesteringene. NTNU og HUNT Biobank får midler til å utvikle forskningsbiobanker og sykehusbiobanker i hele Norge til én nasjonal infrastruktur. Biobankene rustes kraftig opp med nytt fryseanlegg for oppbevaring ved minus 80 grader, automatiske systemer for å lagre og gjenfinne biologiske prøver og moderne analyseverktøy.

Samtidig får fagfeltet mikroteknologi og nanoteknologi, med NTNU i spissen, 65 millioner kroner fra Forskningsrådet til å modernisere det vitenskaplige utstyret og til å etablere en nasjonal infrastruktur.

 Forskningsrådet lyser ut nesten en milliard kroner til utstyr i løpet av 2009 og 2010. Med dagens vedtak er den første halve milliarden fordelt.

 - Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret. Dette er kostbare investeringer som krever nasjonal samordning og arbeidsdeling mellom miljøene, sier forskningsminister Tora Aasland

Installasjonene er alle av nasjonal karakter og mange forskningsmiljøer står samlet bak den enkelte søknad.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet.

Tidligere har rundt 270 millioner blitt fordelt til elektronisk infrastruktur, avansert vitenskaplig utstyr, databaser og vitenskapelige samlinger. Nærmere sommeren utlyses ytterligere 400 millioner.

De fire prosjektene som får midler til å investere i storskala utstyr er:

18 millioner til fjernstyrt havovervåking. Les mer . Kontakt: Prosjektleder Peter Haugan, UiB Mobil: 46 68 21 14 Telefon: 55 58 26 78

Nytt utstyr styrker norsk posisjon i vindmølle-industrien. Les mer  Kontakt: Kristin Guldbrandsen Frøysa Mobil: 480 22 045

Ruster opp biobanker for 80 millioner kroner Les mer  Kontakt: Kristian Hveem HUNT Biobank Mobil: 47 65 25 30

Fremtidsrettet nanoteknologisk utstyr. Les mer  Kontakt: Rektor Torbjørn Digernes Mobil: 91 89 71 25 Telefon: 73 59 80 11, Bjørn Hafskjold: Mobil: 91 89 70 78 Telefon: 73 59 44 87

 Les mer om tildelingen på Forskingsrådets nettsider .