Formidlingsprisen til forskning.no

Forskningsrådet hedrer i år redaksjonen i forskning.no med prisen for fremragende forskningsformidling.

Forskningsrådets formidlingspris på 250.000 kroner tildeles for spesiell innsats for å fremme norsk forskning overfor et bredt publikum. Forskningsminister Tora Aasland overrakte prisen i Bergen fredag i forbindelse med den nasjonale åpningen av årets Forskningsdager, som foregår over hele landet.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Nina Kristiansen tok i mot på vegne av redaksjonen i nettstedet forskning.no .

Om årets prismottaker sier juryen blant annet:

"Med stor entusiasme har prisvinneren formidlet forskning og kunnskap, og samtidig evnet å stille kritiske spørsmål til forskningsmiljøene og forskerne. Prisvinneren har gjennom en årrekke bygget opp en omfattende bredde i sin kunnskap om norsk forskning og har klart å omstille denne kunnskapen til gode redaksjonelle produkter. Vinneren har også vært inspirerende for norske forskningsmiljøer når det gjelder forskernes og instituttenes formidling av egne resultater, både i form av kronikker, debatter og blogger.

Forskning.no  er blitt Nordens største nettavis for forskningsnyheter. Nettstedet drives gjennom en forening der 65 norske forskningsinstitusjoner er medlemmer og redigeres etter Redaktørplakaten som skal sikre redaksjonell frihet.

Tildelingen gjøres av en jury som kårer vinneren blant kandidater som Forskningsrådet har mottat skriftlig begrunnede forslag på.