Bør koble fysikkforskning til oljeindustrien

Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket av en internasjonal komité. Tre av disse miljøene ligger i Stavanger. Tettere samarbeid med andre undervisnings- og forskningsaktører i regionen er et av rådene de får.

- Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

Tre fysikkgrupper holder hus på UiS og har nå fått råd om videre utvikling av sin forskning.

Miljøene er små og komiteen mener at å etablere et master- og doktorgradsprogram i fysikk ved UiS er avgjørende for rekruttering og utvikling innenfor dette forskningsmiljøet.

Sitter på verdifull kompetanse

Komiteen understreker at tettere samarbeid med andre aktører i regionen, innenfor både undervisning og forskning, er viktig. Fysikkmiljøet ved Universitetet har f.eks ekspertise på matematisk modellering som burde være høyst relevant for andre aktører innen petroleums- og energifysikk og materialvitenskap.

 I et lite miljø er det viktig ikke å spre aktiviteten på for mange felt. Prioritering og god ledelse, samt samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er nøkkelfaktorer for å heve kvaliteten på fysikkforskningen ved UiS, sier komiteen.

 Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

 Les mer på Forskningsrådets nettsider .

 Kontaktpersoner:

  1. Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS:Instituttleder Bjørn Hjertager, tlt 51 83 18 07, mobil 467 90 916, epost bjorn.hjertager@uis.no
  2.  Norges forskningsråd: Anders Hanneborg, 22 03 74 88, mobil 93 05 93 04, aha@forskningsradet.no