Bergensforsker får forskerpris på en million kroner

Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2010 går til professor Tron Frede Thingstad, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen .

En av Norges mest profilerte mikrobiologene får Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2010 på en million kroner.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at Tron Frede Thingstad med sin forskning har bidratt til en dypere forståelse av temaer innen marinbiologi, biodiversitet, klimaforskning og havforsuring. Mange av arbeidene hans har vært viktige for den videre utviklingen av fagfeltet.  Det er Thingstad som har formulert hypotesen om “the microbial loop” i 1983, som i dag anses for å være et av høydepunktene innen marin forskning. Han står også bak teorier og modeller som beskriver strategier for hvorfor noen arter får større suksess i det marine mikrobielle næringsnettet enn andre.

Prisvinneren har hatt en lang og svært produktiv forskerkarriere og opprettet en forskningsgruppe der forskere fra ulike fagdisipliner samarbeider om felles problemstillinger. Han er også en av landets mest siterte forskere.

Pris for fremragende forskning utdeles årlig av Norges forskningsråd. Prisen skal belønne høy kvalitet i forskning. Mottakere av prisen skal være forskere som holder høy faglig standard, nasjonalt og internasjonalt.

 

Juryen i år består av:

Professor Anne Husebekk, fag- og forskningssjef, Universitetetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø, leder
Professor Inger Moen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
Professor Bernt Erik Sæther, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim
Professor Olav Eldholm, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo