210 millioner til forskningsutstyr

Forskningsrådet har i dag vedtatt tildeling av 210 millioner kroner til forskningsutstyr, fordelt på fire nasjonale prosjekter.

Forskningsrådet lyser ut nesten en milliard kroner til utstyr i løpet av 2009 og 2010. Med dagens vedtak er den første halve milliarden fordelt.

Forskning på viktige samfunnsområder får med dette et kraftig løft i utstyrsinvesteringene. Fordelingen går til fire nasjonale storskalafasiliteter.

- Utstyret skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer i Norge, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret. Dette er kostbare investeringer som krever nasjonal samordning og arbeidsdeling mellom miljøene, sier forskningsminister Tora Aasland.

Alle forskningsprosjektene er av nasjonal karakter, og mange forskningsmiljøer står samlet bak den enkelte søknad.

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er en tiårig satsing (2008-2017) finansiert av avkastningen av 7,3 milliarder kroner av Forskningsfondet. Forskning på viktige samfunnsområder får med dette et kraftig løft i utstyrsinvesteringene, som har vært preget av stort etterslep.

Tidligere har rundt 270 millioner blitt fordelt til elektronisk infrastruktur, avansert vitenskaplig utstyr, databaser og vitenskapelige samlinger. Nærmere sommeren utlyses ytterligere 400 millioner.

De fire prosjektene er:

Ruster opp biobanker for 80 millioner kroner

De mange biobankene i Norge skal utvikles til å bli én nasjonal forskningsinfrastruktur. Det skal også investeres i enorme fryseanlegg for oppbevaring ved -20 og -80 grader, automatiske systemer som lagrer og gjenfinner biologiske prøver og moderne analyseverktøy. Les mer

Søkerinstitusjoner: NTNU, UiT, UiO, UiB, Folkehelseinstituttet, Helse Midtnorge, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sørøst.

 18 millioner til fjernstyrt havovervåking

Seks fjernstyrte små farkoster som best kan beskrives som undervanns modellfly, skal overvåke Nord-Atlanteren og gi grunnlagsdata for blant annet marin forskning, klimaforskning og økosystemforskning. Les mer

Søkerinstitusjoner: Universitetet i Bergen

Nytt utstyr styrker norsk posisjon i vindmølle-industrien

Med 45 millioner fra Forskningsrådet kan CMR i Bergen nå investere i en flytende testturbin for å måle og teste enkeltkomponenter i offshore vindmøller. Utstyret vil legge grunnlaget for norsk teknologiutvikling og industrielle muligheter knyttet til eksport. Les mer

Søkerinstitusjoner: Chr Michelsen Research AS (CMR), SINTEF.

Fremtidsrettet nanoteknologisk utstyr

Fagfeltet mikroteknologi og nanoteknologi, med NTNU i spissen, får 65 millioner kroner fra Forskningsrådet til å modernisere det vitenskaplige utstyret og til etablere en nasjonal infrastruktur innenfor dette strategisk viktige feltet. Les mer

Søkerinstitusjoner: NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Vestfold

Les mer om tildelingen på Forskingsrådets nettsider .

  Kontaktpersoner:

  • Norges forskningsråd: Divisjonsdirektør Anders Hanneborg, Mobil: 93 05 93 04
  • Universitetet i Bergen: Prosjektleder Peter Haugan, geofysisk institutt. Telefon: 55 58 26 78, Mobil: 46 68 21 14
  •   Christian Michelsens Research AS (CMR): Kontakt: Kristin Guldbrandsen Frøysa. Mobil: 480 22 045
  • HUNT Biobank: Prosjektkoordinator Kristian Hveem  , Mobil: 47 65 25 30
  • NTNU: Rektor Torbjørn Digernes, Mobil: 91 89 71 25, Telefon: 73 59 80 11
  • Prosjektleder Bjørn Hafskjold, Mobil: 91 89 70 78, Telefon: 73 59 44 87