200 millioner kroner til forskning på miljøvennlig energi

Forskningsrådets RENERGI-program tildeler 208 millioner kroner til 40 prosjekter om miljøvennlig energi. Prosjektene som får støtte spenner fra utvikling av mer effektive vindmøller til sammenligninger av effekten ved solfangere med luft-vann varmepumper.

– Prosjektene spenner over en rekke former for miljøvennlig energi, og denne tildelingen sikrer en videre styrking av forskningsinnsats innenfor viktige felt som vindkraft, solenergi og vannkraft, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Forskningsmidlene skal brukes over en periode på to til fem år. I tillegg til støtten fra Forskningsrådet, bidrar søkerne selv med anslagsvis 200 millioner kroner inn i forskningsprosjektene.

Vindkraft, tidevannskraft og solenergi 
Blant prosjektene som får støtte er det Fred.Olsen-eide Alfanor 7125 som skal utvikle lettere og mer effektive vindmøller. Selskapet utvikler nå en ny måte å overføre energien fra vindturbindbladene på med bruk av belter, og prosjektet vil kunne bidra til å redusere vekten i turbintårnet og øke produksjonseffektiviteten. Prosjektet får ni millioner kroner i støtte over en to års periode.

Aventa får fire millioner kroner over fire år som skal videreutvikle og demonstrere kostnadseffektive solfangere i plast. Her skal Mesterhus sammenligne kostnadseffektiviteten ved solfangere med luft-vann varmepumpe ved å bygge to hus ved siden av hverandre med ulike varmeløsninger.

Selskapet Ingenium får støtte til å et fartøy for installering av vindkraftverk til havs. Prosjektet vil kunne bidra til å redusere installasjonstiden for offshore vind. Prosjektet får totalt seksmillioner kroner i støtte over en treårsperiode, hvorav tre millioner kommer fra MAROFF-programmet. OWC får 7,5 millioner kroner over to år for å utvikle sitt konsept for bølgekraft. NorSun får 12 millioner til et treårig prosjekt for bedre produksjon av solcellematerialer.

-Tildelingen viser at det skjer mye spennende i næringslivet knyttet til utvikling av fornybar energi og energieffektivisering, og det er gledelig at mange prosjekter har fokus på pilotering og demonstrasjon av teknologi på vei mot markedsintroduksjon, avslutter Unander.

Om RENERGI-programmet
RENERGI er ett av syv store programmer i Forskningsrådet, og utvikler kunnskap og om miljøvennlig energi. Programmet ble etablert i 2004, og har tildelt midler til over 250 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

  • Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum Forskningsrådet, tel 48 86 87 45
  • John Brekstad, daglig leder Aventa, tel 90 58 53 90
  • Gaute Tjensvoll, Development Manager Alfanor 7125, tel 92 03 91 02