To Bergensforskere får 40 millioner EU-kroner

To forskere fra Universitetet i Bergen får europeisk toppstipend på 40 millioner kroner

Det er de to forskerne Kenneth Hugdahl og Christopher Henshilwood, begge fra Universitetet i Bergen har fått hvert sitt Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

 

Henshilwood får ca 20 millioner kroner over fem år fra EU til å undersøke sammenhengen mellom klimaendringer og endret atferd hos steinaldermennesker og neandertalere i Afrika for 180 000 – 25 000 år siden, Hughdahl får samme beløp for å forske på pasienter med schizofreni som hører stemmer. Det er første gang norske forskere fra humanistisk og samfunnsvitenskaplig/psykologisk fagområde får dette prestisjetunge stipendet.