Snart 20 elitesentre for innovasjon

6-8 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utpekes i 2010. Innovasjon, verdiskaping og vitenskapelig kvalitet står i sentrum.

21. oktober 2009 lyser Forskningsrådet ut nye midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ambisjonen er at 6-8 nye sentre skal opprettes. Fra den første runden i 2007 er 14 SFI-er opprettet. I løpet av 2010 har dermed Forskningsrådet totalt utpekt omtrent 20 sentre.

 

Den nye utlysningsrunden er åpen for alle temaer. Vitenskapelig kvalitet og potensial for innovasjon og verdiskaping er de overordnede kriteriene. Likevel peker utlysningsteksten på noen områder der Forskningsrådet særlig ønsker søknader:

- Privat tjenesteyting

- Offentlig sektor / helsesektoren

- Transport

- Mat

- Miljøteknologi

 

Samarbeid og kunnskapsutveksling

Hovedmålsetningen for SFI-satsingen er å fremme samarbeid mellom forskning og næringsliv. Det stilles derfor krav til at både bedrifter og forskningsmiljøer deltar i søknaden. Vertsinstitusjonen kan enten være en bedrift, en forskningsinstitusjon, et offentlig tjenesteytende foretak, en høgskole eller et universitet. Dersom vertsinstitusjonen ikke selv kan tildele doktorgrader må utdanningskravene ved senteret tilfredsstilles gjennom samarbeid med universitet eller høgskole.

 

Forskningen ved SFI-ene bør foregå i nært samarbeid mellom norske og utenlandske aktører. Kompetansen som utvikles skal være på et høyt internasjonalt nivå.

 

21., 21. og 21.

21. oktober 2009 kommer altså utlysningen. Fristen for innlevering av obligatorisk skisse er 21. desember 2009 og endelig søknadsfrist er 21. april 2010.

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon godkjennes i utgangspunktet for fem år. Perioden kan forlenges med ytterligere tre år etter en positiv evaluering av de fem første.

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med Liv Journn Jensen

ljj@forskningsradet.no

2203 7113