Rekordtildeling av forskningsmidler til prosjekter innen miljøvennlig energi

Forskningsrådet deler ut 300 millioner kroner til 49 forskningsprosjekter i regi av norske bedrifter og forskningsinstitusjoner innen miljøvennlig energi. Blant bedriftene som får støtte er blant annet General Electric Wind Energy, REC, Elkem Solar, ABB, Miljøbil Grenland og NorConsult.

-Skal vi oppnå ambisiøse klimamål er vi avhengige av høy forskningsaktivitet for å utvikle miljøvennlige energiløsninger. Med denne tildelingen sikrer vi en kraftfull forskningsinnsats de neste fem årene innenfor viktige felt som solenergi, vindkraft, geotermisk energi og vannkraft, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Forskningsmidlene skal brukes over en periode på maksimalt fem år.

Blant prosjektene som får støtte, er blant annet et prosjekt i regi av General Electrics Wind Energy Norway som får 10 millioner kroner i støtte over en toårsperiode for design og testing av vindmølleblader. Langley Wind får nærmere fem millioner kroner til et prosjekt innen utnyttelse av bølgeenergi til kraftproduksjon, NorConsult får 12 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal bidra til halvering av energiforbruket i fremtidens sykehus, og Hydrogen Technologies får seks millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle nye, kompakte elektrolysører som effektivt kan produsere hydrogen med energi fra fornybare energikilder som vind, sol og bølgekraft. På www.forskningsradet.no/renergi finnes en fullstendig oversikt over tildelingene.

Det er RENERGI-programmet som står bak tildelingene. RENERGI-programmet er ett av syv store programmer i Forskningsrådet, og utvikler kunnskap og om miljøvennlig energi. Programmet ble etablert i 2004, og har tildelt midler til over 250 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

kontaktpersoner:
Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet
telefon: 22 03 70 19, mob 488 68 745,e-post: fuh@forskningsradet.no

Vibeke Hauge, kommunikasjonsrådgiver Renergi-programmet
telefon: 930 24 004, e-post: vh@forskningsradet.no