Regjeringens budsjettkonferanse: Utfordringene krever fortsatt forskningsvekst

Fortsatt forskningsvekst på neste års statsbudsjett er helt nødvendig for å sikre kunnskapsbasert verdiskaping.

-Forsknings-Norge har store forventinger til at Regjeringens fortsetter opptrappingen av forskningsinnsatsen. For en avansert økonomi som den norske, med et høyt utdannings- velferds- og lønnsnivå, blir systematisk satsing på kunnskap mer og mer nødvendig. Det sier adm dir. Arvid Hallén i Forskningsrådet i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse som starter søndag.

  - Da vi fikk en egen forskningsminister høsten 2007 oppfattet vi det som et signal fra regjeringen om vilje til å satse sterkere på forskning. Årets statsbudsjett var en god start og nå forventer vi at regjeringen følger opp egne mål om en videre opptrapping også i 2010, fortsetter Hallén. Forsknings-Norge er klar til levere resultater som svarer på de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Krisen i verdensøkonomien forsterker behovet for tydelig satsing på kompetanse og kunnskap.

  Forskningsrådet foreslår en budsjettvekst på 1,6 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2010, og har prioritert fire områder: Energi og klimautfordringene, utstyr og laboratorier, rekruttering og ikke-tematiske, åpne konkurransearenaer for næringsliv og forskere (fri prosjektstøtte).

  Kontaktpersoner:

Pressekontakt Thomas Evensen, Forskningsrådet, mobil 91 75 37 60

Adm dir Arvid Hallén, Forskningsrådet, mobil 93 23 85 15