Positive i krisetider: Studenter vil bli gründere

En undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge og Forskningsrådet viser at halvparten av norske studenter ønsker å starte egen virksomhet.

Undersøkelsen viser at studentene er ivrige etter å starte nye bedrifter og de har konkrete ideer som de ønsker å realisere. Å drive egen virksomhet gir status og frihet, mener studentene.

 

Penger motiverer ikke

Studentene oppgir at hovedmotivasjonen for å starte egen bedrift er å få drive med noe de brenner for. Mulighet for å tjene mye penger er ikke vurdert som en spesielt motiverende faktor.

 

- I Norge starter man en bedrift fordi man har lyst, ikke fordi man må. Vi ser at unge gründere har lyst til å realisere en idé de brenner for. De ser en mulighet til å drive med noe de trives med og samtidig kan livnære seg av, sier divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Hans Martin Vikdal.

 

Entreprenørskap i utdanning

Studenter som har hatt entreprenørskap i skole og utdanning skiller seg positivt ut med at nesten dobbelt så mange har konkrete planer om å starte egen bedrift sett i forhold til studenter generelt. Det fremkommer likevel at ganske få har fått et slik tilbud.

 

Mangler midler og kunnskap

Studentene vurderer mangel på finansiering som største hindring for å starte egen virksomhet. Redsel for å gå konkurs og manglende kunnskap om entreprenørskap er også opplevde hindringer.

 

– Det er svært gledelig at hele 51 prosent av studentene ønsker å starte opp egen bedrift. Mangel på kunnskap om entreprenørskap er et problem vi tar på alvor. Forskningsprogrammet Mer entreprenørskap skal gi økt kunnskap om norske gründere og vil forhåpentlig gi nyttig informasjon om hvordan vi kan få flere og bedre entreprenører i Norge, sier Lars Espen Aukrust, divisjonsdirektør i Divisjon for Innovasjon i Forskningsrådet.

 

Menn ser færre hindringer

Undersøkelsen viser at flere mannlige enn kvinnelige studenter sier de har kunnskap om entreprenørskap. Kvinnelige studenter ser flere hindringer enn mannlige.

 

Menn mener dagens arbeidsmarked gir muligheter for å satse. Kvinner mener i større grad at det er for risikabelt.

 

 

 

Kontakt:

Divisjonsdirektør, Innovasjon Norge, Hans Martin Vikdal, 41 63 31 14