Nytt stamcellesenter åpner i dag

Stamcellebasert forskning og behandling for en rekke alvorlige og kroniske sykdommer får et solid løft med det nye senteret for stamcelleforskning, som blir offisielt åpnet i dag.

–Stamcelleforskning er viktig, og på mange områder er det framtida innenfor medisinsk forskning. Stamcellene har potensial til å kunne brukes i behandling av mange sykdommer eller skader som kreft, diabetes, multippel sklerose, Parkinson-sykdom, HIV/AIDS, osteoporose, eller ryggmargskade, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Et felt i rivende utvikling

Stamcelleforskning er et felt i rivende utvikling internasjonalt, og har vært et satsingsområde i Norge siden 2002.

 - Det nasjonale senteret vil styrke stamcelleforskningen, og på sikt bringe den stamcellebaserte behandlingen for en rekke alvorlige og kroniske sykdommer på høyden med det som tilbys i andre land, sier professor Joel Glover, ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, som leder det nye senteret. Det er Norges forskningsråd som har hatt ansvaret for å etablere senteret.  

Effektiv medisinsk behandling

I kjølvannet av endringen av bioteknologiloven, der det blant annet ble lov å forske på overtallige befruktede egg, bestemte regjeringen i statsbudsjettet for 2007-2008 at det skulle etableres et nasjonalt senter for stamcelleforskning i Helse Sør Øst. Ved det nye senteret vil norske forskere for alvor begynne å forske på humane embryonale stamceller.

Stamcelleforskningssenteret skal ha fokus på prosjekter som kommer pasientene til gode, og et viktig mål for senteret er å bevise at stamceller er effektive i medisinsk behandling.

 Helseministeren peker på at Norge ligger langt fremme i forskning på kreftstamceller og stamceller fra benmarg, bindevev og hjernen.

Forsker nær pasienten

Forskningssenteret, som formelt sett er en del av Oslo Universitetssykehus, holder til i Universitetet i Oslos lokaler i Domus Medica, vegg i vegg med Rikshospitalet.

- Det bringer grunnforskerne i tett kontakt med klinikken. Resultatene av denne forskningen vil komme pasientene til gode, sier Strøm-Erichsen. 

Forskningsrådet finansierer senteret med 28 millioner kroner over fem år. I perioden 2002 - 2013 er det bevilget om lag 170 millioner kroner til stamcelleforskningen via Forskningsrådets Program for stamcelleforskning. I tillegg finansierer Forskningsrådet stamcelleforskning gjennom en rekke andre programmer og satsinger.

Kontaktpersoner:

Professor Joel Glover, Nasjonalt senter for stamcelleforskning, 22 85 12 30/98 65 24 57 joel.glover@medisin.uio.no

Kommunikasjonsrådgiver Synnøve Bolstad, Norges Forskningsråd, 41 67 58 07 sbo@forskningsradet.no