Norsk kreftforsker får 19 millioner EU-kroner

Nok en norsk forsker har fått prestisjetungt stipend fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Professor Harald Stenmark ved Senter for kreftbiomedisin får 19 millioner kroner over fem år til kreftforskning.

Stenmark, som leder Senter for kreftbiomedisin, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, blir sannsynligvis den siste norske forskeren som når opp i denne søkerrunden innenfor den såkalte Advanced Investigators Grant programmet.

 

Studerer kreftcellenes språk

Det er molekylærbiologi og kreftforskning som er Stenmarks felt, og han får EU-stipendet for sin banebrytende forskning på de molekylære mekanismene som ligger bak når en celle utvikler seg til en kreftcelle.

 

- Proteiner er cellens språk. Vi studerer hvordan bestemte proteiner og enzymer påvirker cellenes kommunikasjon med hverandre og hvordan beskjeder sendes inn til cellekjernen, som er cellens ”hjerne”. Feil i denne kommunikasjonen kan deaktivere kroppens system for å hemme tumorvekst, forklarer Stenmark, som er svært glad for tildelingen fra ERC.

 

Sentralt i forskingsprosjektet som nå har fått EU-midler er et bestemt enzym som beskytter celler mot å utvikle seg til kreftceller. Målet med prosjektet er å forstå hvordan dette enzymet utøver sin anti-kreft-funksjon, med tanke på å bruke kunnskapen til å utvikle nye verktøy for å diagnostisere og behandle kreft.

 

Toppforsker og SFF-leder

I 1998 var Harald Stenmark en av tre som ble de første forskerne i Forskningsrådets Toppforskerprogram, Forskningsrådets målrettede satsing på å hjelp de beste medisinske forskertalentene frem og legge til rette for forskning av høy internasjonal kvalitet, blant annet ved å gi dem gode økonomiske rammevilkår og arbeidsbetingelser. I dag leder han et senter for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets virkemiddel for å styrke de beste forskningsmiljøene ytterligere ved å gi dem ekstra gode rammebetingelser.

 

- Den årelange, målrettete satsingen på de beste talentene og en bevisst prioritering av de beste forskingsmiljøene har gitt stor uttelling og har frembrakt forskingsresultater på toppnivå. Nå begynner satsingen å bære frukt også inn i EU-samarbeidet, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd.

 

Norges uttelling på søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC) er denne gangen på linje med Danmark, men fortsatt et stykke bak Sverige og Finland: Fire søkere har mottatt ERCs Advanced Grants i denne omgangen – tre av dem er tilknyttet et senter for fremragende forskning.

 

Norsk kreftforsking i verdensklasse

Stenmark ser ERC-stipendet som en hyggelig anerkjennelse av gruppens forskning, og en ny bekreftelse på at norsk kreftforskning står sterkt internasjonalt.

 

- Denne bevilgningen betyr at vi kan satse langsiktig på et ambisiøst prosjekt som vi tror kan bringe basal cellebiologisk forskning nærmere kliniske anvendelser, sier han.

- Prosjektet er spesielt utstyrs- og reagenskrevende, og en stor andel av bevilgningen vil bli brukt til reagenser som kan slå ut tusenvis av forskjellige gener, og til spesialmikroskoper som brukes til å analysere cellene som har fått gener utslått. I tillegg vil vi ansette en spesialist i mikroskopi.

 

Ny søknadsrunde i 2010
ERCs Advanced Investigators Grant er et av virkemidlene innenfor EUs program for banebrytende forskning; Ideas. Programmet er en del av EUs syvende rammeprogram for forsking og utvikling, og implementeres av European Research Council (ERC).

 

Stipendet tildeles prosjekter som er usedvanlig ambisiøse, nytenkende og ukonvensjonelle, og forskeren, som får stipendet knyttet til seg personlig, må være en eksepsjonell forskingsleder i europeisk sammenheng.

 

Ny søknadsrunde om ERCs Advanced Investigators Grants starter til høsten.

 

Stenmarks prosjekt:

  http://www.rr-research.no/stenmark/