Millioner til arktisk forskning

Forskningsrådet har fordelt 11 millioner kroner til forskningsprosjekter om arktisk teknologi.

Ordningen, som går under navnet ARKTEK, er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Totalt kom det inn 14 søknader på til sammen 28,5 millioner kroner.

 

6 prosjekter fikk den 7. september godkjent sine søknader og vil motta støtte.

 

Prosjektene som har fått støtte skal skape sterke, konkurransedyktige bedriftsgrupperinger. Grupperingene skal konkurrere om større prosjekter innenfor:

  • vedlikehold og modifikasjoner innenfor petroleumsaktiviteten i nord
  • kompetanseheving som skal kvalifisere for oppdrag innen bygge- og anleggsnæringene
  • arktisk oljevernberedskap

  Målet med midlene er å gjøre nordnorske leverandørbedrifter til petroleumsnæringen mer konkurransedyktige. Bedriftssamarbeid, kompetanseheving og samarbeid med FoU-miljøene står sentralt i satsingen.

 

Forskningsrådet har evaluert alle søknadene nøye sammen med Innovasjon Norge og SIVA. Prosjektene som har fått støtte har god bransjespredning og dekker alle de tre nordnorske fylkene.

 

Disse fikk støtte:

 

Prosjekttittel

Søker(e)

Leverandørnettverket vedlikehold og modifikasjoner Finnmark AS

V & M Finnmark AS (SUS)

Samarbeidskonstellasjon for store prosjekter innen BA-næringen

NESO (Nordnorske entreprenørers serviceo rganisasjon)

Kompetanseutvikling innen beredskap mot akutt forurensing

”Arena beredskap” i Nord-Norge v/ Kunnskapsparken Bodø AS

ASKELADDEN og de gode hjelperne – Arktisk hav- og vindkraft

Nordnorsk Havkraft AS med samarbeidspartnere

BINor – Bærekraftig Infrastruktur i Nord

Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord

Etablering av en samarbeidsgruppering for produksjon av GRP-moduler i Nord-Norge

Sundnes Plast AS (i samarbeid med Hammerfest Maritime Service, Fuglenes Industripark, Lyngen Plast, Haplast, NOFI m.fl.)

For mer informasjon, ta kontakt med Lars Krogh på  lkr@forskningsradet.no eller 90940944.