Maritime næringer forsker mer enn noen gang

Forskningsrådet opplever rekordnivå på søknader til maritime forskningsprosjekter – både i antall og kvalitet.

150 millioner fra Forskningsrådet skal gjøre norsk maritim industri mer konkurransedyktig. Programmet MAROFF har aldri tidligere opplevd så mange søknader, og aldri før har søknadene holdt så høy kvalitet.

– Vi har opplevd en fenomenal vekstkurve i søknader fra maritim sektor, sier avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Eirik Normann. Han er svært tilfreds med at styret nå har besluttet å fordele alle disponible bevilgninger fullt ut som følge av den gode søknadsbunken.

150 millioner til 24 prosjekter
Sammenlignet med søknadene til 2009, har omfanget av tilsøkte midler for 2010 steget med over 100 millioner kroner. 24 prosjekter har til sammen fått innvilget støtte på 150 millioner. Antallet søknader var 38 – altså er innvilgelsesprosenten relativt god.  

– Programmet er nå større enn vi hadde forventet ved oppstart. Regjeringen har økt bevilgningene til programmet siden oppstarten i 2002 og mer enn oppfylt styrets forventninger til vekst i programmet, sier en fornøyd Eirik Normann.

  Kraftig instrument
MAROFF-programmet i Forskningsrådet er et av regjeringens kraftigste instrumenter i arbeidet med den maritime strategien Stø kurs og MARUT, Nærings- og Handelsdepartementets tiltak for å øke verdiskapingen i maritim sektor.

Ifølge programkoordinator i MAROFF, Sigurd Falch, er den store økningen antakelig et resultat av flere faktorer.

­– For det første har programmet blitt mer kjent, og skal videreføres etter at nåværende programperiode går ut i 2009. For det andre har næringen merket nedgang i ordrebøkene som følge av finanskrisen. Ledig kapasitet etter gode år med høy inntjening er en god anledning til å satse på Fou, sier Falch. Avdelingsdirektør Normann er helt enig:

– Vi ser at mange bedrifter nå bruker ledig kapasitet som følge av lavere aktivitet til å ruste seg for bedre tider i kjølvannet av krisen. Maritim sektor er intet unntak her, forteller han.

Lenker:
Maroff
Forskningsrådets næringslivssider
Stø kurs
Marut