Kraftig vekst i forskning på CO2-lagring

Forskning på fangst, lagring og transport av CO2 får 150 millioner kroner på tampen av året. Prosjektene innenfor CO2-lagring er vinneren.

Det er CLIMIT-programmet, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova, som har delt ut pengene. CLIMIT-programmet jobber med kommersialisering av kraftproduksjon med CO2-håndtering gjennom forskning, utvikling og demonstrasjon. Neste år vil programmet også gi støtte til CO2-håndtering i industrien.

Mens prosjekter om CO2-fangst har vært mest i skuddet tidligere, var det en markant økning av søknader innen CO2-lagring i år, og det var prosjekter i denne kategorien som nådde høyest opp ved  tildelingene. Spesielt har Universitetet i Bergen rustet kraftig opp innenfor forskning og utvikling innen CO2-lagring.

- Det er ikke overraskende, men absolutt gledelig, at CO2-lagring kommer tungt. I Norge har vi bred erfaring med å studere og overvåke geologien i under havbunnen fra olje- og gassvirksomheten. Nå videreutvikler vi kompetansen til å gjelde lagring av klimagassen CO2, sier avdelingsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

Forskningsmiljøene sendte inn 45 søknader, hvorav 20 fikk støtte. De fleste prosjektene vil bli gjennomført i perioden 2010-2012/13. Den totale støtten er i overkant av 150 millioner kroner over prosjektenes levetid.

Oversikt over prosjektene som har fått penger:

http://www.climit.no/innvilgede-prosjekter-2010/?publish_id=1287&show=last

Mer informasjon:

Rådgiver Lars Ingolf Eide, Forskningsrådet, mobil: 48 02 20 37

Avdelingsdirektør Fridtjof Unander, Forskningsradet, mobil: 48 86 87 45