Kommunene venter med å sette i gang klimatiltak

Kommunene har behov for strengere reguleringer og oppdaterte forskrifter som tar hensyn til klimautviklingen for kunne gjennomføre tiltak. Nå etterlyser kommuner, arkitekter og entreprenører handling fra sentrale myndigheter.

Strengere reguleringer og forskrifter ser ut til å spille en viktig rolle for få gjennomført nødvendige klimatilpasningstiltak i kommunene. Det kommer fram i en undersøkelse som presenteres i forbindelse med Forskningsrådets NORKLIMA-konferanse i Bergen denne uken.

 

Undersøkelsen viser at kommunene nå venter på at sentrale myndigheter skal ta affære og tolker ”somlingen” med å komme med oppdaterte forskrifter som at klimaproblemene ikke er presserende å gjøre noe med akkurat nå. 

 

- Kommunene tar klimautviklingen på alvor, men strever med å omsette innsikten i praktisk handling, sier forsker ved NTNU Robert Næss, som står bak undersøkelsen.

 

Etterspør praktisk kunnskap

I alt 49 kommuner, i tillegg til en rekke arkitektfirmaer, entreprenører, nettselskaper og forsikringsselskaper, har blitt intervjuet i undersøkelsen. Kommunene etterspør praktiske tiltak knyttet til spørsmålet om klimatilpasning og forventer at sentrale myndigheter spiller en mer aktiv og synlig rolle.Informantene påpeker også at mer relevant og konkret kunnskap fra sentralt hold er viktig fordi dette kan legitimere og støtte lokal handling.

 

Kommunene understreker at arbeider med klimatilpasning krever samarbeid mellom sentrale og lokale organer og mellom offentlige og private aktører, og at felles fora for diskusjon er viktig. Så langt er imidlertid betingelsene og premissene for slikt samarbeid er uavklart, kommer det fram i undersøkelsen .

 

NORKLIMA-konferanse, hvor Norges ledende klimaforskere samler trådene, går av stabelen i Bergen 19. og 20. oktober.

 

Fakta om NORKLIMA:

Norges nasjonale klimaforskningsprogram 

 

Forskning på klimaendringer og hvilke konsekvenser det får for

Norge

  • Over 100 prosjekter
  • Budsjett: 80 millioner kroner per år
  • Program over 10 år. Avsluttes i 2013
  • NORKLIMA var en av budsjettvinnerne i årets statsbudsjett: Fikk økt bevilgning på 23 millioner kroner per år

For mer info: Robert Næss 92 09 76 17, e-post:robert.ness@ntnu.no