Forskningsresultater blir til nyskaping og bedrifter

Forskningsrådet legger fram et nytt program for kommersialisering av ideer fra offentlig finansierte forskningsmiljøer, kalt FORNY 2020.

Programmet skal støtte prosjekter og aktører som tar i bruk ideer fra forskning til nyskaping i industrien, eller fører ideene til markedet gjennom etablering av ny bedrift. Forskningsrådet baserer det nye programmet på  15 års erfaring med å etablere infrastruktur for å utnytte forskningsresultater kommersielt. 

- Vi ser et økende antall lisenser og nyetablerte forskningsbaserte selskaper som direkte følge av dette, sier avdelingsdirektør Per Olav Skjervold i Forskningsrådet.

Det er overført ny teknologi og oppfinnelser til industrien med over to hundre lisensavtaler. Over tre hundre nye bedrifter er etablert som følge av aktiviteten. 251 av disse bedriftene var i virksomhet i 2008. De hadde en omsetning på 1,3 milliarder kroner, vel 1200 ansatte og en bokført egenkapital på 1,4 milliarder kroner. 

Forskning fra mange land viser at det tar tid før de økonomiske resultatene kommer. Virksomheten delfinansieres derfor i de fleste land med offentlige midler. FORNY 2020 skal ha denne rollen her i landet og bidra med basisbevilgninger.

Avhengig av godkjennelse fra Nærings- og handelsdepartmentet (NHD) og andre bevilgende departementer, vil programmet kunne være operativt fra 2011. De første utlysninger av midler vil da kunne presenteres allerede høsten 2010. Inneværende FORNY-program avsluttes i 2010.