Forskningsrådets priser 2009

Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2009 er tildelt fredsforsker Nils Petter Gleditsch, og prisen for forskningsformidling er tildelt paleontolog Jørn Hurum. DiaGenic ASA, som har utviklet en revolusjonerende diagnostiseringsmetode, kan smykke seg med prisen Norges mest innovative bedrift i 2009.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2009 er tildelt fredsforsker Nils Petter Gleditsch, og prisen for forskningsformidling er tildelt paleontolog Jørn Hurum. DiaGenic ASA, som har utviklet en revolusjonerende diagnostiseringsmetode, kan smykke seg med prisen Norges mest innovative bedrift i 2009.

 

Kunnskapsminister Tora Aasland overrakte de to prisene under Forskningens festaften i Konserthuset onsdag 14. oktober. Næringsminister Sylvia Brustad overrakte prisen for Norges mest innovative bedrift.

 

Prisen for fremragende forskning

Professor Gleditsch jobber ved Instituttet for fredsforskning i Oslo, PRIO, og er anerkjent langt utenfor Norges grenser. Han har en meget stor vitenskapelig produksjon av høy kvalitet, og er en av de mest siterte forskere innenfor sitt felt.

 

I løpet av sin 45 år lange forskningskarriere har Gleditsch hele tiden vært aktuell i sin forskning, mener juryen. Forskningen har fulgt et spor som har vært relevant for den samtidige poltiske debatt, både i Norge og internasjonalt. Hans innfallsport har gått fra ikke-vold via militær etterretning, demokrati - og nå miljø.

 

Prisen er på 1 million kroner og bronseskulpturen "Liggende Møbius" av Aase Texmon Rygh.

 

Forskningsrådets formidlingspris  

Førsteamanuensis Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har gjennom en årrekke formidlet for et bredt publikum, og evnet å nå nye og brede målgrupper. 

 

Forskning og kunnskap har han gjort synlig gjennom entusiasme, glede og tilstedeværelse. Hurum har gått nye veier for å formidle sin forskning og har gjennom dette hatt en gjennomslagskraft de færreste forskere kan drømme om.

 

I mai i år kapret paleontologen en hel medieverden da han lanserte det 47 millioner år gamle fossilet som han kalte Ida. Også i 2007 klarte Hurum å få stor oppmerksomhet rundt funnet av ”Monster-øgla fra Svalbard”, verdens største pliosaur. I løpet av noen dager havnet nyheten i aviser og tv-kanaler over hele verden.

 

Forskningsrådets formidlingspris er på 250 000 kroner.

 

Norges mest innovative bedrift 2009

En blodprøve er alt som skal til for at DiaGenic ASA skal kunne si om du har brystkreft, Alzheimer eller Parkinsons sykdom. Over 1000 norske næringslivsledere har stemt fram utvikleren av diagnostiseringsmetoden som Norges mest innovative bedrift 2009. Bioteknologiselskapet fikk et overveiende flertall av stemmene, blant seks bedrifter som var nominert av Forskningsrådet.

 

 – Det er en viktig anerkjennelse å bli stemt fram av andre som vet hvor krevende det er å kommersialisere forskningsresultater, forteller Praveen Sharma. Sammen med Anders Lönneberg startet han DiaGenics i 1998. Bedriften ligger på Helsfyr i Oslo.

 

– Tidlig og korrekt diagnose gjør det mulig å behandle og planlegge mer effektivt. Korrekte diagnoser er avgjørende for at den farmasøytiske industrien skal kunne utvikle nye og mer effektive medisiner, sier markedssjef Dag Christiansen.

 

Midt på nittitallet studerte indiske Sharma ved Landbrukshøgskolen på Ås, nå Universitetet for miljø og biovitenskap. Sammen med veileder, svenske Anders Lönneborg, gjorde han interessante funn: det var mulig å stille en diagnose for sykdom ett sted i et tre ved å ta prøver et annet sted i treet.

 

De to forskerne fikk ideen om at den samme biologiske kommunikasjonen også kunne brukes for å stille diagnoser hos mennesker. Gjennom å se på endret genaktivitet ett sted i kroppen, for eksempel i blodet, mente de å kunne kartlegge sykdom andre steder i kroppen.

 

Lönneborg og Sharma tok patent på teknologien i 1997 og etablerte DiaGenic i 1998. På tross av at gründerne hadde en unik idé, var veien fram til børsnotert selskap verken kort eller enkel.

 

– Vi har fått støtte fra Forskningsrådets FUGE-program to ganger i tillegg til SkatteFUNN-midler. Denne offentlige støtten sammen med en stor aksjonærgruppe som har støtte prosjektet lenge, har vært avgjørende. Det tar veldig lang tid for en innovativ idé å få aksept, og det tar lang tid før man tjener penger på den, sier markedssjef Christiansen.

 

I dag, 13 år etter at ideen kom til, er DiaGenic notert på Oslo Børs, og blodprøvetester som diagnostiserer brystkreft og Alzheimer er altså på markedet.