Forskertalenter fra USA til Norge

Lauren Rogers er en av tretten doktorgradskandidater fra USA som skal tilbringe inntil et år i Norge gjennom ordningen Nordic Research Opportunity. – Norgesoppholdet gir nye faglige perspektiver og motivasjon, sier Lauren.

 

Studentene har elitestipend fra den amerikanske forskningsstiftelsen NSF og skal være fra tre måneder til et år ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norsk Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet i Trondheim (NTNU), Universitetssenteret på Svalbard og Norges vassdrags- og energidirektorat (Svartisen).

 

Stipendiatene har ulik faglig tilknytning, som geologi, biologi, kjemi og teknologiske fag. Lauren Rogers startet sitt forskningsopphold ved Center for Ecological and Evolutionary (CEES) Synthesis ved Universitetet i Oslo for en måned siden.  – Jeg er blitt veldig godt mottatt av vennlige og hjelpsomme kolleger. Man blir fort en del av miljøet, sier hun. Lauren skal se på hvordan ulike torskebestander langs norskekysten reagerer på klimaendringer. Hun planlegger å disputere neste juni og kan godt tenke seg å vende tilbake til CEES senere, som ferdig utdannet forsker.

 

Lori Groven har et 3-måneders opphold ved NTNU gjennom samme ordning.
– Jeg skal disputere i desember, så dessverre ble det ikke mulig med lengre opphold. Men disse månedene er svært lærerike, sier hun. - Jeg er kjemiker, mens kollegene ved NTNU har sin ekspertise i material teknologi. Vi utfyller hverandres kompetanse ved å bruke kjemiske metoder for å utnytte energien i brenselceller. Målet er å få bedre energiutnyttelse til lavere kostnad.

 

NSF og Forskningsrådet etablerte i 2008   samarbeidet Nordic Research Opportunity for doktorgradsstipendiater i NSFs eliteprogram. NSF betaler lønn, Forskningsrådet finansierer merkostnader knyttet til reise og opphold. Ordningen er fra norsk side del av en strategi for å styrke samarbeidet mellom Norge og Nord-Amerika på områdene forskning og teknologi. Nordic Research Opportunity er etablert som en forsøksordning i foreløpig tre år. Finland inngår også i ordningen.

 

- USA er et svært   viktig land for Norge i internasjonalt forskningssamarbeid. Nordic Research Opportunity bidrar både til å styrke båndene mellom norsk og amerikansk forskning, og til å fremme kvalitet i forskningen, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet. 

 

Lori mener arbeidsmarkedet i Norge gir flere muligheter for forskere, og at det finnes flere ledige stillinger her enn i USA. – Det ser ut til at det er en tett kobling mellom industri, forskning og innovasjon i Norge, noe som gir en raskere utvikling. – Det er spennende å jobbe i et slikt miljø, sier hun.