Finanskrise og ferie til tross – bedriftene forsker som aldri før

Rekordmange bedrifter har søkt om SkatteFUNN-støtte i sommer. Lydproduksjon Tromsø AS er blant dem som bruker de rolige tidene til å utvikle nye produkter.

– Finanskrisen har rammet oss hardt. Vi ønsker å skape en langsiktig, solid bedrift med trygge arbeidsplasser. Derfor bruker vi den ledige kapasiteten vi har nå til å gjennomføre et lenge planlagt forsknings- og utviklingsprosjekt, sier Andreas Jentoft i Lydproduksjon Tromsø AS. Bedriften har fått godkjent sin søknad om skattelette for å forske på fjernstyrt produksjon i lydstudio.

 

Lydproduksjonsbedriften er i godt selskap. SkatteFUNNs tall for 2009 viser at norske bedrifter nå er på hugget som aldri før når det gjelder forskning og utvikling (FoU).

 

– Vi må helt tilbake til 2005 for å finne tilsvarende tall for juni og juli, sier avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Ragnhild Rønneberg. Hun mener Tromsø-bedriften tenker helt riktig.

 

– Rolige tider er ikke bare negativt for næringslivet. Kapasitet som tidligere gikk med til å håndtere fulle ordrebøker, kan nå brukes til utvikling av nye produkter og tjenester. Dermed kan næringslivet komme styrket ut av krisen, sier Rønneberg.

 

Må tenke nytt

Formålet med SkatteFUNN-ordningen er å stimulere næringslivets egen FoU-innsats gjennom å gi skattelette for forsknings- og utviklingsaktiviteter.

 

– SkatteFUNN-godkjenningen har gjort at vi kan gjennomføre et viktig prosjekt som vi i utgangspunktet ikke hadde midler til å gjennomføre, sier Andreas Jentoft. Han mener godkjenningen av søknaden er en anerkjennelse i seg selv.

 

– SkatteFUNN-stempelet gir oss et seriøst image og gjør det lettere for oss å knytte til oss samarbeidspartnere. For eksempel har prosjektet med fjernstyrt lydproduksjon ført til at vi har fått kontakt med Universitetet i Tromsø. Der har vi tilgang til høyteknologisk kompetanse som supplerer den vi allerede har i bedriften, sier han. Dersom prosjektet er vellykket, ser Jentoft for seg stort markedspotensial både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

1,4 milliarder i skattelette for 2008

Hele 16 160 prosjekter i 7 565 bedrifter har siden 2002 fått godkjent sine SkatteFUNN-søknader. I 2008 hadde 3 527 aktive prosjekter slik støtte. Av disse var 1 573 prosjekter nye av året. Til sammen ga 2008-prosjektene bedriftene en budsjettert skattelette på 1,4 milliarder kroner.

 

– SkatteFUNN gjør det lettere for bedrifter å realisere sine ideer og gjennomføre prosjekter på en strukturert måte. Ordningen øker sjansene for å lykkes og bidrar forhåpentlig til både økt kunnskap og lønnsomhet, avslutter Ragnhild Rønneberg.

 

Kontakt

Ragnhild Rønneberg: 915 58 662 rr@forskningsradet.no

Andreas Jentoft: 917 66 331 andreas@lydproduksjon.com