Bedrifter kan søke støtte til forskning

Forskningsrådet ønsker at norske bedrifter i større grad skal vurdere forskning som en mulighet. Rådet har derfor lansert nye nettsider for næringslivet for å gjøre det enklere å søke støtte til forskningsprosjekter.

Det er ingen krav til antall ansatte, omsetning eller bransje for å kunne søke hjelp til finansiering.

 

Omkring i landet fins flere gode eksempler på bedrifter som har lykkes med å satse på forskning og utvikling, og som har hatt god nytte av finansiering gjennom Forskningsrådet. Personer bak noen av disse forteller på Forskningsrådets nye nettsider for næringslivet om sine erfaringer.

 

– Våre virkemidler er til for alle typer bedrifter, både små og store, regionale og internasjonale. Ved å vise eksempler på bedrifter som har lykkes med forskning og utvikling håper vi at flere vil forstå at våre programmer kan by på store muligheter for alle virksomheter, sier Lars Espen Aukrust, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

 

De nye nettsidene finnes under menypunktet Næringsliv på www.forskningsradet.no . Informasjonen skal gjøre det lettere for bedrifter å finne ut hvilken type finansieringsmulighet som passer for dem, og hvilket program de skal søke midler fra. I tillegg til Forskningsrådets egne virkemidler innholder sidene informasjon om andre deler av virkemiddelapparatet, som for eksempel Innovasjon Norge og forskjellige internasjonale ordninger.

 

Forskningsrådet har dessuten 15 regionale representanter som kan bistå med informasjon og hjelp rundt om i landet. Kontaktinformasjon til disse er å finne via de nye nettsidene.

 

Lenke/URL:

http://www.forskningsradet.no/no/Neringsliv/1244734249838