400 millioner kroner til avansert forskningsutstyr

Forskningsrådet deler i dag ut de første 181 millioner kroner til avansert forskningsutstyr i Norge. Før nyttår skal ytterligere 219 millioner deles ut. Så store summer er ikke tidligere gitt i løpet av et år. Dette er starten på en nasjonal satsing som skal vare fram til 2017.

-Dette vil gi et kraftig løft for kvalitet og effektivitet i norsk forskning, sier adm.dir. Arvid Hallén i Forskningsrådet. - Det er svært gledelig at regjeringen har lagt på plass forutsetningene for en helhetlig og langsiktig satsing på infrastruktur til forskning. Langsiktighet er viktig for å få et godt utbytte av denne typen investeringer, fortsetter Hallén. - Skal Norge være et attraktivt land for forskning, må vi kunne tilby fremragende og unik infrastruktur. I årene framover må ordningen bygges ut ytterligere, slik vi har foreslått.

 

12 store utstyrprosjekter for forskning på energi og miljø, mat, hav, helse, IKT, geologi, romfysikk, materialteknologi og bioteknologi kan nå realiseres som følge av bevilgningene på 181 millioner. Potensialet for utnyttelse av fire databaser skal utredes gjennom forprosjekter. I tllegg er det et kjempemessig elektronisk lagringsanlegg som kommer alle typer forskning med store datamengder til gode.

 

- Jeg er stolt over å ha fått til at en fast avsetning av Forskningsfondet skal brukes til infrastruktur, sier statsråd for forskning- og høyere utdanning, Tora Aasland i en kommentar. - Disse investeringene vi nå gir vil gi et kraftig løft for kvalitet og effektivitet i norsk forskning i mange år framover. God forskningsinfrastruktur er i mange fag det viktigste konkurransefortrinnet for å rekruttere de dyktigste forskerne og drive god undervisning.

 

Anders Hanneborg, direktør for Vitenskapsdivisjonen i Forskningsrådet peker på at det er Forskningsrådets ansvar å tildele midler til vitenskapelig utstyr som er av bred nasjonal interesse og som bare skal bygges opp ett eller få steder i landet. - Utstyret vi nå investerer i, skal gjøres tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer, ikke bare for miljøene ved institusjonen som skal huse utstyret.

 

Til sammen har Forskningsrådet mottatt søknader til denne satsingen for 6,7 milliarder i år. Senere på høsten blir det to tildelinger til og totalt deles 400 millioner kroner ut i år.

 

Søknadsbehandlingen har resultert i en liste over svært gode søknader, både ut fra faglige og strategiske vurderinger, som det ikke er midler til i denne omgang, understreker Hanneborg.  - Listen over svært gode prosjekter er allerede lang og vil bli betydelig lengre når vi i neste runde må prioritere søknadene om storskalautstyr og databaser.

 

Kontaktperson: Divisjonsdirektør Anders Hanneborg, Forskningsrådet, mobil 93059304