200 millioner i julegave til petroleumsforskningen

Forskningsrådet deler ut 200 millioner kroner til 28 prosjekter innen olje- og gassforskning. Flere av prosjektene skal jobbe med miljøutfordringer i petroleumssektoren, spesielt innen oljevernberedskap og håndtering av utslipp

- Vi er godt fornøyd med antallet søknader og de mange innovative prosjektene, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet. Dette viser at forskningsmiljøene tar de nye utfordringene som norsk petroleumsvirksomhet står foran, på alvor. Vi synes det er spesielt positivt at mange nye miljøer engasjerer seg i prosjektene, sier Unander.

Fokus på miljøvennlige løsninger

Høstens søknadsrunde inneholdt mange prosjekter rettet mot miljøutfordringer i petroleumssektoren, spesielt innen oljevernberedskap og håndtering av utslipp.

Ett av disse prosjektene skal gjennomføres av Poseidon Simulation AS. De skal utvikle en treningssimulator for oljeoppsamling. Oljevernberedskap er en av de sentrale utfordringene knyttet til økt petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Økt utvinning

PETROMAKS er Forskningsrådets program for petroleumsforskning. Programmet er opptatt av å satse på teknologier for økt utvinning. Et av Senter for integrert petroleumsforskning i Bergen vant frem med to meget gode prosjekter hvor nanoteknologi tas i bruk for å få mer olje ut av eksisterende felt. 54 % av oljen blir i dag liggende igjen i feltene på norsk sokkel. En prosents økt utvinningsgraden vil kunne gi milliardinntekter.

PETROMAKS er ett av syv store programmer i Forskningsrådet. Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at petroleumsressursene utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Programmet ble etablert i 2004, og har siden oppstart tildelt midler til over 400 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

kontaktpersoner:
Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet
telefon: 22 03 70 19, mob 488 68 745,e-post: fuh@forskningsradet.no