Vitenskaplige artikler : Norge med størst vekst i Norden

Norge har den høyeste årsveksten i antall vitenskapelige artikler av de nordiske landene i perioden 2002–2006 med nærmere 8 prosent. Sverige er lavest med 2,7 prosent.

Norske forskere har styrket sin posisjon på de fleste fagfelt de siste 10 årene, og norske artikler siteres 18 prosent over verdensgjennomsnittet i perioden 2002 til 2006. Publiserings- og siteringsdata er mye benyttet som indikatorer for resultater av forskning.

Dette fremkommer i den såkalte Indikatorrapporten for 2007, som nå er klar. rapporten gjør opp status for norsk forskning i form av statistikk, indikatorer og  analyse. Rapporten er laget av NIFU STEP og Statistisk sentralbyrå  på oppdrag fra Forskningsrådet.

Norske forskningsmiljøer har særlig økt sin artikkelproduksjon innenfor informatikk, økonomi, biofysikk/biokjemi, botanikk og nevrovitenskap, mens odontologi, materialvitenskap, kjemi og fysiologi er fagfelt med en negativ utvikling i Norge i forhold til andre land.