Viktig helseforskning svekkes av utdaterte laboratorier

Forskning som kan komme pasienter til gode, bremses av utdaterte laboratorier og utstyr. Norsk medisinsk forskning kan effektiviseres med opp til 30% prosent hvis laboratorier og utstyr blir oppgradert. Dette svarer en rekke medisinske forskere i en undersøkelse gjennomført av Forskningsrådet

I samme undersøkelse sier 80% av alle forskere innen utstyrstunge fag at tilgang til topp vitenskapelig utstyr er avgjørende for å oppnå god forskning.

- Forskningen blir bare mer og mer avhengig av avansert vitenskapelig utstyr som må skiftes raskere, samtidig som vi er mer enn noen gang er avhengig av forskning for å løse utfordringene våre, sier adm. dir. Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar. De store biobankene ved norske sykehus er et eksempel. Dårlige fasiliteter er i ferd med å bli en flaskehals for å høste av det store potensialet biobankene har. Forskning på bedre diagnostikk og behandling, blant annet av de store folkesykdommene, vil lide under dette.

-Å kunne tilby avansert vitenskapelig utstyr er avgjørende for å utnytte forskernes tid best mulig. Det gjør også forskning mer attraktivt for unge talenter. Topp utstyr vil også gjøre norske forskningsmiljøer mer attraktive for gode forskere fra utlandet. Topp utstyr og laboratorier vil styrke internasjonalt samarbeid og gjøre norsk forskning mer synlig.  Det kreves en målrettet og langsiktig satsing.

Forskningsrådet mener det må investeres 800 millioner årlig i 10 år fremover i fornyelse av laboratorier og utstyr innen alle deler av norsk forskning for å bringe Norge opp ønsket nivå.