Trenger europeisk nettverk for marine data

Stormer det mer på havet i år enn i fjor? Er værfenomener uttrykk for tilfeldige svingninger eller for en langsiktig utvikling? Hvordan påvirkes økosystemene i havet og tilstanden for enkeltbestander av fisk og sjødyr? Dette er bare noen få eksempler på informasjon som kan hentes ut fra systematiske målinger og prøver fra havet.

 

 

Slike data fra Europas havområder samles i dag inn regionalt og nasjonalt, av private og offentlige organisasjoner, men uten at den samlede informasjonen er tilgjengelig for alle som trenger den. Det mangler et felles internasjonalt system for å ivareta dette.

- Betydningen av måling og prøvetaking på havet og behovet for å spre resultatene så bredt og forståelig som mulig, kan ikke overvurderes, sier avdelingsdirektør Lars Horn i Norges forskningsråd og leder av Marine Board, en avdeling av European Science Foundation (ESF).

Grunnlag for nye produkter

- Marine data inneholder informasjon som kan – og bør – utnyttes til å utvikle tjenester og produkter for både næringsliv, politikk og forvaltning og for folk flest. Det kan for eksempel være systemer for klimaovervåking og værvarsling, utstyr for å bedre sikkerhet på sjøen og langs kysten, for fiskeri, havbruk og offshoreaktivitet, og for forvaltning av havet, forklarer Horn.

Utfordringer knyttet til innsamling og håndtering av marine data er tema når ledende eksperter på dette feltet fra hele Europa samles til konferanse i Belgia 15. mai. Konferansen arrangeres av Marine Board og markerer organisasjonens flytting fra Strasbourg i Frankrike til et marint fellesskap i Oostende i Belgia.

Samlende initiativ

Bakgrunnen er den pågående diskusjonen som for tiden føres i ulike fora, om å etablere et europeisk marint observasjons- og datanettverk (EMODNET; European Marine Observation and Data Network) og dets rolle i forhold til andre initiativer på området. 

 

- Det er svært viktig å fremme denne saken nå, sier Lars Horn. Dette var også et viktig innspill til EUs maritime policy fra EurOcean-konferansen i Aberdeen i fjor. Nå har EU-kommisjonen tatt tak i saken og vil kartlegge status på området i løpet av 2008, og legge fram en handlingsplan i 2009.

Mens Kommisjonen har forstått betydningen av og strukturen i et nettverk som EMODNET, er situasjonen annerledes i de enkelte landene.

- Det er å håpe at initiativet i EU vil anspore landene til å organisere seg internt og i forhold til EMODNET. Det vil ha stor betydning for å kunne realisere nettverket at både nasjonale og internasjonale organisasjoner slutter opp om initiativet, påpeker Lars Horn.    

Kontakt: Avdelingsdirektør Lars Horn, Norges forskningsråd, tlf 90 58 12 06