Trege forskere

Dagen før Forskninsgrådets frist for å søke om forskningsmidler har bare rundt ti prosent sendt inn søknadene sine.