To forskningspriser til tre forskere

Forskningsrådets pris for fremragende forskning tildeles i år både Anne-Lise Børresen ved Radiumhospitalet og Sverre Håkon Bagge ved Senter for middelalderstudier i Bergen. Ole Didrik Lærum ved Universitetet i Bergen får prisen for beste forskningsformidler.

Prisen for fremragende forskning er på 500 000 til hver av prisvinnerne og prisen for best forskningsformidling er på 200 000 kroner.


For første gang går prisen for fremragende forskning til to kandidater fra helt forskjellige forskningsfelt. Det er kunnskapsminister Tora Aasland som overrekker prisene i forbindelse med
Forskningsrådets festaften for norsk forskning i Oslo Konserthuset den 23. september.

 

Om prisvinneren innen fremragende forskning
 
Anne Lise Børresen-Dale ,
forskningssjef ved Avdeling for genetikk ved Radiumhospitalet , er blant landets aller fremste eksperter innen kreftforskning. Gjennom mange år har hun gjort banebrytende forskning og har vært i forskningsfronten på en rekke felt innenfor sitt fagområde.

 

Arbeidet hennes har stor bredde, og hun har gjort avgjørende nyvinninger i forskning omkring lungekreft, testikkelkreft, tykktarmskreft og spesielt brystkreft.

 

Børresen-Dale har fremragende evner som faglig miljøbygger. Hun har mange samarbeidsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskning vil få stor klinisk betydning innen diagnostikk, terapi og kreftsykdommer.

 

Sverre Håkon Bagge , direktør ved Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen, er en ledende middelalderhistoriker i Norge, med et fremragende omdømme internasjonalt.

 

I sin forskning har Bagge vært opptatt av å finne ut av tanker, mentalitet og holdninger hos middelaldermennesket. Han ble den første og viktigste talspersonen for det som kalles ”mentalitetshistorie” i Norge.

Bagge var initiativtaker til Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen. Senteret fikk status som senter for fremragende forskning i 2003, og to år senere ble senteret en del av et nordisk nettverk for fremragende forskning.

 

Om prisvinner innen best forskningsformidling

Ole Didrik Lærum , professor i medisin ved Gades Institut, Universitetet i Bergen, og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, har i en årrekke holdt et høyt tempo innen forskning og forskningsformidling. Med imponerende kvalitet og gjennomslagskraft skaper han engasjement og oppmerksomhet om forskning.

 

Gjennom lang tid har han vist initiativ til å skape oppmerksomhet ikke bare rundt eget fag, men også om forskningens plass i det norske samfunnet. Samtidig har han ikke vært redd for å gå nye veier innenfor et bredt spekter av kanaler og virkemidler.

 

Mange norske journalister har hatt stor glede av å samarbeide med prisvinneren. Hans imøtekommenhet og interesse ovenfor pressen har bidratt til å gjøre forskning synlig i norske aviser, uttaler juryen.