Rekordmange doktorgrader

I fjor ble det for første gang avlagt mer enn 1000 doktorgrader i Norge. Økningen er størst innen medisin og samfunnsvitenskap og kvinneandelen er rekordhøy.

I fjor ble det for første gang avlagt mer enn 1000 doktorgrader i Norge. Økningen er størst innen medisin og samfunnsvitenskap og kvinneandelen er rekordhøy.
750 doktorgrader er allerede avlagt i første halvår 2008 viser tall fra Norsk Institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning. (NIFU STEP).


- Rekruttering til forskning er en av våre store utfordringer i årene framover. Det er derfor gledelig at vi kan notere en betydelig vekst i antall doktorgrader i første halvår. Det er viktig at institusjonene legger godt til rette for å fange opp de beste talentene for forskning, sier direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Flere stipendiater
- Vi ser nå resultatene av tidligere års økning i antall stipendiatstillinger. Det store antallet disputaser i årets første halvår kan også delvis være en effekt av at dette er siste mulighet for å avlegge en 'gammel' doktorgrad, sier forsker Terje Bruen Olsen ved NIFU STEP.

Stagnasjon for teknologifagene
Mens de fleste fagområder har hatt en jevn tilvekst av avlagte doktorgrader de siste årene var det ingen økning i perioden 2004-2007 for teknologifagene. Økningen i antall doktorgrader er størst innen medisin og samfunnsvitenskap, og noe mindre innen matematikk/naturvitenskap og humaniora.

Stadig flere kvinner
I første halvår 2008 var kvinneandelen rekordhøy med 47 prosent av alle disputasene. Flere kvinner enn menn disputerte både i medisin og i samfunnsvitenskap. I humaniora og landbruksfag/veterinærmedisin er kjønnsfordelingen ganske jevn. Matematikk/naturvitenskap trekker kvinneandelen noe ned, men også på dette fagområdet er andelen så høy som 40 prosent. I teknologi er fortsatt kvinneandelen bare én av fem.

Størst økning i Oslo, Trondheim og Tromsø
Universitetet i Oslo og NTNU står for den største tallmessige økningen, mens Universitetet i Tromsø har den største relative økningen. Den første doktorgraden ble i år avlagt ved Høgskolen i Oslo. 

Mange utlendinger
Andelen utlendinger holder seg også høy - i første halvår 2008 ble hver fjerde disputas gjennomført av en person med utenlandsk statsborgerskap.