Presseinvitasjon: Nye trender og utfordringer innen mat og miljø

Norsk matproduksjon har store utfordringer foran seg. Klimaendringer og en økt miljøbevissthet krever kunnskap og innsikt. Ny forskning og internasjonale trender vil bli presentert på Forskningsrådets Matprogram konferanse 6. og 7. mai 2008.

I løpet av to dager er fokus rettet mot klimaendringenes effekt for matproduksjon og hva matprodusenter kan gjøre for å begrense klimautslipp. Viktige kunnskapsmessige utfordringer og aktuelle trender innen matforskning vil også bli presentert. Blant andre får du møte:

  • Maggie Gill ved University of Aberdeen og rådgiver for den skotske regjeringen som mener at vi akkurat nå tar en del klimapolitiske beslutninger på alt for tynt grunnlag. Hun ønsker også å reise spørsmålet om vi kanskje har kommet til det punktet hvor det er fornuftig å innføre handel med ”matkvoter”.

 

  • Carsten Beck ved Institutt for fremtidsforskning i København som mener at næringsmiddelforskingen nå er inne i en meget spennende periode hvor industrien må forholde seg til alt fra globalisering og økologi, til ny teknologi og fordelingspolitikk. Et komplisert farvann å navigere i, men at alt ligger til rette for at norske matprodusenter kan se lyst på fremtiden.

I tillegg vil flere industriledere og våre fremste nasjonale forskere innen mat og helse presentere aktuelle resultater og utfordringer.

Pressen inviteres til å være til stede på hele eller deler av arrangementet. Det vil bli utarbeidet pressepakker med ytterligere informasjon om utvalgte tema og foredragsholdere.

Les mer om konferansen på nettsiden: www.forskningsradet.no/matprogrammet

Tid: Tirsdag 6. mai kl. 10.00 -16.30 og onsdag 7. mai kl. 9.15 - 16.30

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm