Norges første Nærings PhD: Doktor for utette rør

Norges første Nærings PhD stipend er blitt delt ut til stipendiat Martin Hansen og Breivoll Inspection Technologies. Stipendet er en del av en ny finansieringsordning som skal styrke samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter.

 

Martin Hansen skal brukestipendet til å videreutvikle Breivolls teknologi for testing av kvaliteten påvannrør.  I samarbeid med Universitetet iTromsø skal den lille bedriften i Tromsø utvikle en avansert sonar-teknologifor å sjekke rustskader og annen svekkelse av vannrør.  Stipendet er det første som er delt ut iforbindelse med den nye ordningen for finansiering doktorgrader i bedriftene, NæringsPhD.

            – Dette en viktig dag for forsknings- oginnovasjonssystemet i Norge, sa Forskningsrådets administrerende direktør ArvidHallen ved tildelingen av stipendet.  -Med denne ordningen sikrer vi en kobling mellom næringslivet ogforskningssystemet som er helt nødvendig,

Mye rør

Fram til nå har eierne avvannledningsnettet i Norge gravd opp og skiftet rør, uavhengig av tilstanden,forteller teknisk leder Hans Eilif Larsen.

– Med inspeksjonsroboten vårkan man undersøke hvilke rør som faktisk trenger å byttes ut eller hvilketvedlikehold de trenger. På den måten vil vannledningseierne kunne drive drift-og kostnadsmessig mer optimalt.

            Foreløpig arbeider bedriften med norske storkommuner somkunder, men satser også utenlands, blant annet i Frankrike. På verdensbasisanslås det at det finnes 3 meter rør pr menneske, så markedet er betydelig.

Ny ordning

Ordningenmed Nærings-PhD er finansiert av Næring og handelsdepartementet, og erforeløpig en testordning i fem år.  Ordningenforvaltes av Norges forskningsråd, og skal først prøves ut innenfor programmetBrukerstyrt Innovasjonsarena - BIA. Det ble lyst ut 10 stipendiater innenteknologiske fag med oppstart 2008. Fra 2009 er det forventet at Kunnskapsdepartementetbevilger midler til en mer omfattende ordning.

 

En Nærings-PhD er endoktorgrad som er utført i samarbeid mellom en forskningsinstitusjon og enbedrift. Ordningen har de samme kravene til vitenskapelig nivå som de ordinæredoktorgradsprogrammene.  INærings-Phd-ordningen er stipendiaten ansatt i en bedrift og jobber medproblemstillinger av strategisk betydning for bedriftens forretningsutvikling.


Kontaktperson: Arild Aspøy, Norges forskningsråd 9053 5292  aa@forskningsradet.no

Bildetekst:

- Med denne ordningen sikrer vi en kobling mellom næringslivet ogforskningssystemet som er helt nødvendig, sa Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén da han overrakte stipendet til Martin Hansen. Bak: Hans Eilif Larsen fra Breivoll Inspection Technologies