Mot ny isrekord i Polhavet

- Havisen i Polhavet er nå så liten og smeltingen skjer så raskt at det kan gå mot ny minimumsnotering i løpet av de nærmeste dagene, sier Olav Orheim i Forskningsrådet. Orheim leder sekretariatet for Polaråret.

Forskere over hele verden følger nå med på de daglige iskartene. Det anerkjente Institut für Meereskunde der Universität Hamburg la i juni fram prognoser som tilsa isminimum på 5,4 millioner kvadratkilometer. Allerede 3.september var isdekket nede på 4,8 millioner kvadratkilometer.

 

I august 2007 vakte det stor oppmerksomhet at isen trakk seg tilbake fra Nordvestpassasjen og åpnet for skipstrafikk der. Nordvestpassasjen er åpen også i år. For første gang siden satellittovervåkningen startet, er det nå mulig å gå med skip nesten tvers over Polhavet.

 

Den siste uka har det imidlertid også vært åpent hav nord for de sibirske øyene og det er mulig å komme ut i Barentshavet vest for Frantz Josefs land. – Nå er det faktisk mulig med noen ukers skipstrafikk i internasjonalt farvann, utenfor Russlands territorialfarvann, sier Orheim.

 

NASA startet sin satellittovervåkning i 1979. Istapet siden den gangen har vært på 2 prosent i året. – Siden 2004 har havisen i Polhavet hver eneste dag året rundt hatt et areal under gjennomsnittet , uansett vind og temperaturforhold. Smeltingen har også akselerert de siste fire årene , forklarer Orheim.

 

Fjorårets rekordminimum i isutbredelse ble delvis forklart med vindpress. Fra Østen blåser kraftige vinder nordover og pakker isen. I tillegg blir vannet i Polhavet varmere. I år er det flere forklaringer.

 

- Det er et alvorlig tegn at isen blir tynnere. Hovedregel har vært at Polhavet har vært dekket av tykk is som har bygget seg opp over flere år. Etter fjoråret har store edeler av polhavet vært dkket av tynn ettårs is. Fra mars i fjor til mars i år ble andelen flerårsis redusert fra 41 til 28 prosent, sier Olav Orheim.

 

- Vi har også sett at seler som er utstyrt med instrumenter tar seg nesten helt nord til Nordpolen og at det tyder på at det er åpent vann og store råker helt inn mot polpunktet.

 

Ved utgangen av august lå 2008 an til å bli året med nest minst havis siden overvåkningen startet, bare slått av 2007. I september har smeltingen akselerert.

 

- Den globale oppvarmingen gjør at smeltesesongen har blitt lenger. Hittil er det seneste tidspunktet for årsminimum ca. 20. september. Foreløpig er det litt igjen. De nærmeste dagene vil avgjøre om vi når minimum, sier Orheim.  

 

Se iskart på Cryosphere today

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/