Jenter tenner på naturfag

Jenter er mer interessert i naturfag enn gutta. Interessen holder seg oppe også etter grunnskolen, jentene scorer nemlig høyest i hele aldergruppen 8 til 24 år. Gutta er på sin side langt mer opptatt av teknologi.

Dette viser en undersøkelse fra Synnovate gjort for Forskningsrådet hvor barn og ungdom i alderen 8-24 år blant annet spurt om interesse og holdninger i forhold til matematikk, naturfag og teknologi.

49% av jentene i hele aldersgruppen svarte at de er ganske eller meget interessert i naturfag. Blant guttene gir 45% uttrykk for samme interesse. For teknologi er interessen klart sterkere hos guttene med 56% ganske eller meget interesserte i kontrast til 27% interesserte jenter. For jenter og gutter under ett var interessen for naturfag størst i den yngste aldersgruppen (8-11 år) med 55% ganske eller meget interessert. De eldste i undersøkelsen er de mest teknologiorienterte med 47% ganske eller meget interesserte.

-Resultatene fra undersøkelsen viser at skolen har stor betydning for barn og ungdoms kunnskap om og interesse for naturfag, sier Marianne Løken, spesialrådgiver i Forskningsrådet. Jentene er mest interesserte i naturfag, men flere gutter vil bli forskere. Utfordringen er å konvertere jentenes interesse for naturfag til prioriteringer i forhold til yrkesvalg. Vi må for eksempel vise at realfag er en nødvendig forutsetning for arbeidet med miljøspørsmål og andre problemstillinger jenter er opptatt av.

Hun peker på at jentene må vises at realfag åpner mange muligheter med hensyn til utdannings- og yrkesvalg, og at interessen for naturfag, matematikk og teknologifag er stor. - Undersøkelsen bekrefter mye vi allerede vet. Nå er tiden moden for å spørre hvorfor det er sånn, og hva vi kan gjøre for å endre dette bildet, avlutter Marianne Løken som har et særskilt ansvar for forskningsformidling til barn og unge i Forskningrådet

 Det er en stor utfordring for oss her i landet at vi greier å stimulere til økt interesse for naturfag og teknologi. Dette er viktig for rekruttering til både forskning, skole og næringsliv i årene som kommer. Skal vi klare dette krever det målrettet og systematisk satsing fra mange over tid, sier adm.dir Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar