Invitasjon: Med én fot i graven og den andre i butikken

Torsdag 17. april har Forskningsrådet invitert trendforskere og næringslivstopper til Det Norsk Teatret for å få belyst de store demografiske endringene som vi allerede står midt oppe i, og hvilke utfordringer og muligheter de gir norsk næringsliv. Blant annet vil en av Danmarks mest kjente trendanalytikere, Poul Erik Jakobsen, en gang for alle avlive mytene om ”de eldre”.

Han vil legge fram sin rykende ferske rapport ”Med én fot i graven, og den andre i butikken”, der han viser at de nye seniorene er mennesker med ønsker, krav og behov, og – framfor alt – penger:

·        For første gangen i historien står vårt samfunn i en situasjon der halvparten av befolkningen er over femti år.

·        Den eldre delen av befolkningen har god fysisk og mental helse til langt opp i årene.

·        Dagens seniorer sitter på 75 prosent av vår samlede private formue.

·        Kun meget få virksomheter har kjennskap til seniorenes ønsker, forbruk og behov. Til gjengjeld vet de masse om unge og barnefamiliene.

– Blant yngre generasjoner handler det om fellesskap og sosial aksept. For seniorene handler det først og fremst om å være seg selv og forfølge sine personlige drømmer før det er for sent, sier Poul Erik Jakobsen, som selv sier han befinner seg blant dem som har en fot i graven.

Eldrebølgen vil også belyses av en rekke andre personer, blant andre kommer administrerende direktør i IBM, Morten Thorkildsen, for å snakke om hvordan IBM jobber for å møte denne forbrukergruppen. Vi får møte innovasjonsevangelist og antropolog Anne Kirah, som gir oss metoder for hvordan vi skal finne ut hva ulike kundegrupper egentlig ønsker seg. Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen åpner konferansen. 

370 representanter fra næringsliv og forskningsinstitusjoner deltar på BIA-dagen som arrangeres av Forskningsrådet. Hensikten med dagen er å motivere næringslivet til å forske mer, og vise at forskning lønner seg.