Dataspill setter Norge på verdenskartet

To av tre norske gutter spiller dataspill daglig. Norge konkurrerer på verdenstoppen i å utvikle spill og forskningen som ligger til grunn gir store gevinster på helt andre områder slik som helse- og oljesektoren.

Etterspørselen etter dataspill er enorm. Det globale spillmarkedet utgjør ca 240 milliarder kroner i følge en fersk analyse fra PricewaterhouseCoopers og vokser med nærmere 10 prosent årlig.

– Dataspill er en voksende global industri og en teknologi for fremtiden. Funcom har med sitt nye spill Age of Conan vist at norske miljøer kan bli verdensledende og skape både arbeidsplasser og eksportinntekter, sier Hilde Erlandsen, programleder for VERDIKT som er Norges forskningsråds store program for IKT.

Spillet Age of Conan har siden lanseringen i mai fått over 700.000 registrerte brukere og norske Funcom er dermed et ledende spillselskap på verdensbasis. 450 mennesker fra over 30 land har vært med på å utvikle spillet, men "kontrollrommet" er på Skøyen i Oslo.

En av åtte spiller daglig

12 prosent av den norske befolkning spiller dataspill daglig og spillere finnes i alle aldersgrupper, men særlig blant unge: To av tre gutter og én av tre jenter mellom 9 og 15 år spiller pc- eller tv-spill på en gjennomsnittsdag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Den generasjonen som nå vokser opp er født i den digitale tidsalder, og de behersker den teknologiske hverdagen på en naturlig og intuitiv måte. Verdensmarkedet for spill vil derfor bare øke i takt med at nye generasjoner vokser opp, og parallelt med at den teknologiske utviklingen fortsetter. Norge har på alle måter et stort potensial for å ligge i forkant i denne utviklingen, sier Erlandsen.

Spill til nytte

Utvikling av dataspill gir store synergier til andre områder i samfunnet. Dataspill setter for eksempel store krav til datasimulering, som igjen er viktig når man utvikler morgendagens dataløsninger innenfor så forskjellige sektorer som olje og helse.

– Den kunnskapen som kreves for å utvikle dataspill gir norske bedrifter og forskningsmiljøer klare fortrinn for utvikling av dataverktøy på andre områder i samfunnet. For eksempel har Statoil Hydro utviklet en virtuell oljeplattform for opplæring og øvelser, mens leger kan teste og trene på kirurgiske inngrep uten risiko for pasienter, sier Erlandsen.

Store kunnskaps- og forskningskrav

Utvikling av dataspill er en kunnskapsintensiv virksomhet, og setter store krav til datakunnskap, forskning, innovasjon og kreativitet.

Norges forskningsråds store program VERDIKT og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har samlet det norske spillmiljøet i nettverket JoinGame. Her deles erfaringer fra forskning på og utvikling av dataspill. Til høsten starter en utdannelse for dataspill ved NTNU.

Om VERDIKT

Norges forskningsråds program VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) fremmer innovasjon og økt verdiskaping i norsk IKT-næring samt nærings- og samfunnsliv forøvrig. VERDIKT skal bidra til at IKT-forskning gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKT-basert innovasjon og samhandling.

 

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt:

Hilde Erlandsen, seniorrådgiver i Norges forskningsråd, tlf. 977 02 543, he@forskningsradet.no