120 nye millioner til miljøvennlig energiforskning

Forskningsrådet har trappet opp støtten til forskning på miljøvennlig energi kraftig. Prosjekter innenfor fornybar energi og CO2-håndtering får 120 nye millioner kroner i 2009.