120 nye millioner til miljøvennlig energiforskning

Forskningsrådet har trappet opp støtten til forskning på miljøvennlig energi kraftig. Prosjekter innenfor fornybar energi og CO2-håndtering får 120 nye millioner kroner i 2009..

-Vi har fått en portefølje av mange gode prosjekter i denne runden. De vil styrke Norges posisjon innenfor miljøvennlig energi, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

 

-Tildelingene støtter opp under de prioriterte områdene i Energi21 pluss CO2-håndtering og miljøvennlig transport., og er i tråd med klimaforliket, sier hun.

 

De nye prosjektene vil bidra til en styrking av næringslivet. Prosjektene dekker hele spekteret av miljøvennlig energi fra sol, vind og bioenergi via transport til CO2-fangst og lagring. Alle områdene som ble prioritert i strategien Energi21 er med.

 

-Nedgangstider er et argument for enda mer satsing på forskning og utvikling. Prosjektene som nå skal igangsettes, vil få effekter ikke bare for miljø og energi, men også kompetansebygging og utvikling av bedriftene.   Kompetanse er helt avgjørende for at vi skal lykkes i den internasjonale konkurransen, sier Fahlvik.

 

Størstedelen av midlene, 100 millioner kroner, kommer fra Forskningsrådets program for fremtidens rene energisystem - RENERGI, mens 20 millioner kroner kommer fra Forskningsrådets og Gassnovas program kraftproduksjon med CO 2 - CLIMIT.

 

Programstyrene i RENERGI og CLIMIT har arbeidet seg gjennom store søknadsbunker med gode prosjekter før de endte opp med de beste. Mange gode søknader fikk ikke støtte i denne omgang. 57 av 150 søknader fikk støtte.

 

Eksempler på prosjekter er plattformunderstell for havvindmøller, ny teknologi for varmepumper, innblanding av biogass i naturgass, bygging av hydrogenstasjon i Oslo og injeksjon av CO 2 i geologiske formasjoner.

 

Følger opp klimaforliket

Totalt vil veksten i bevilgningene til miljøvennlig energi bli 300 millioner kroner i 2009. Foruten prosjektene som nå er blitt tilgodesett, vil de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) som blir pekt ut 4. februar neste år, få rundt 100 millioner kroner.

Ytterligere 50 millioner kroner blir tildelt nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi. I tillegg kommer en pott til ny infrastruktur.

 

De siste 50 millionene av prosjektmidlene vil ikke bli klare før i februar siden mange institusjoner har søkt om støtte til prosjekter samtidig som de har søkt om å bli et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 12 forskningsmiljøer har søkt om å bli et slik senter. De fem-syv beste vil bli utpekt. Hvem det blir offentliggjøres 4. februar 2009 under Energiuka 2009.

 

Tabell

Fordeling av støtten til nye prosjekter i 2009 (i prosent)

 

Energibruk  8

Energimarked  9

Energisystem  14

Ny fornybar  22

Vannkraft  9

Hydrogen og naturgass  5

Transport  20

CO 2 -fangst og -lagring  11           

(summen er under 100 pga avrunding)

 

 

 

Kontaktperson Forskningsrådet:Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, mobil  400 63 500