100 millioner euro til utstyr og laboratorier i Trondheim og på Svalbard

Etter hard konkurranse er to norske prosjekter kommet med på listen over prioriterte, felleseuropeiske storskala forskningsanlegg. Det vil innebære investeringer for nærmere 100 millioner euro i Trondheim og på Svalbard i årene framover. Pengene vil komme fra både EU og felles finansiering mellom flere europeiske land.

På Svalbard skal utbyggingen gi bedre observasjoner av hav, is, jord og atmosfære, og dermed tydeligere konlusjoner om hvordan klima og miljø utvikler seg – ikke bare i Arktis, men på hele kloden.

 

Trondheim skal bli et koordinerende senter i et nettverk av en rekke europeiske laboratorier som forsker på CO2-fangst og -lagring. Slik skal felles europeiske krefter samles, og Europa bli konkurransedyktig innenfor slik teknologi.

 

Da en tilsvarende liste ble lagt frem for to år siden, gikk EU raskt inn med finansiering av oppstartsfasen for prosjektene på listen. Disse prosjektene nærmer seg nå konstruksjonsfase.

 

Det nye veikartet, som ble lagt frem i dag, inneholder i alt 44 nye prosjekter. Anleggene i Trondheim og på Svalbard er planlagt å være i drift fra henholdsvis 2010 og 2012.

 

Kontaktperson: Ingvil Bjørnæs, Forskningsrådet, mobil: 92034873