Legger vi oljen på hylla svekker vi satsingen på fornybar energi

Bellonas utspill om å legge oljen på hylla er lite konstruktivt og vil kunne svekke satsingen på fornybar energi.

Vi må tvert i mot opprettholde forskningssatsingen både for å øke utvinningsgraden på etablerte felt og utvikle mer miljøvennlig teknologi. Kunnskapen vi utvikler for petroleumsnæringen er et viktig grunnlag for utvikling av fornybare energiformer. sier adm. dir. i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Bellona sender et galt signal når de krever at oljeindustrien må slutte å lete etter olje og gass, fortsetter han. Da risikerer vi å gjøre samme feil som da stopp i vannkraftutbyggingen også ble nær bråstopp for forskningsinnsatsen på vannkraft. Kompetansegrunnlaget ble svekket og skadet våre muligheter til videre utvikling innenfor en viktig del av fornybar energi. Vi er klar over at Bellona har et langsiktig perspektiv i sitt utspill, men mener at dette kommer skjevt ut, slik saken er fremstilt .

Som oljeeksportør har Norge et ansvar for å bidra til å begrense menneskeskapte klimaendringer. I denne situasjonen må vi utnytte de fortrinn vi har skaffet oss i løpet av oljeeventyret. Som ”energinasjon” må vi gå foran og vise at det er mulig å produsere olje- og gass miljøvennlig, og at kompetanse herfra er nyttig for bl.a. CO 2 -håndtering og utvinning av havenergi fra vind og bølger.

Bellona har rett i at oljeindustrien må bli en del av klimaomstillingen verden trenger. Men her må vi ha flere tanker i hodet samtidig, sier Hallén.

Selv om det er antatt en sterk økning i alternative og nye energiformer, vil olje, gass og kull i mange år fremover vil dominere som energikilde. I dette perspektivet kan vår kompetanse fra oljevirksomheten bli gull verdt for å utvikle nye ­løsninger. På samme måte som kompetanse fra skipsbygging og vannkraft hjalp oss i barseltiden som oljenasjon. Allerede nå kan forskning innenfor olje- og gass gi synergi til forskning på alternative energiformer, for eksempel for frakt av kraft fra havvindmøller under vann eller for boring etter jordvarme.