Kan bli risikofritt for hiv-positive å amme

For afrikanske barn er det best å bli ammet, selv om mødrene er hiv-positive. Nå tror forskerne dessuten de har funnet en metode som kan gjøre amming for hiv-smittede risikofritt - uten bivirkninger.

Til tross for at hiv-positive mødre i Afrika blir anbefalt å amme, har man ikke helt greid å forhindre hiv-smitte ved amming. Nå skal en internasjonal forskergruppe forsøke å gjøre noe med dette.

- Under kontrollerte forhold og ved fullamming de første seks månedene, regner vi med at det er ca. sju prosent risiko for at hiv-smitte skal blir overført til barna via morsmelk, sier Thorkild Tylleskär, professor i medisin ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen.

Kan ikke leve med risikoen

- Det er et lavt tall, men vi kan ikke leve med en slik risiko samtidig som vi anbefaler afrikanske kvinner å amme, sier Tylleskär.

- Vi tror nå at vi har kommet fram til en metode som gjør at vi kan minimere risikoen for hiv-smitte via morsmelk uten at mødrene får bivirkninger av medisiner. Det skal vi nå i gang med å undersøke.

Sammen med forskere fra Frankrike og Sverige og kolleger i de afrikanske landene der studien skal utføres - Burkina Faso, Uganda, Zambia og Sør-Afrika - skal Tylleskär teste ut metoden på 1500 afrikanske mor-barn-par.

Prosjektet starter i 2008, og har fått 15 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets Globvac-program. Prosjektet har også fått midler fra EU og har en samlet bevilgning på hele 89 millioner kroner.

Medisin til friske barn

Metoden som skal testes ut, er å gi et såkalt anti-retroviralt medikament til det friske spedbarnet i ammeperioden i stedet for å gi medisiner til mor. Fordelen er å unngå å starte behandling av moren før hun trenger det selv. Slik behandling gir som oftest relativt store bivirkninger, noe som er uheldig å påføre et friskt menneske, forteller Tylleskär, og påpeker at behandlingen av barna dessuten blir billigere og enklere enn å behandle mor.

- Jeg har stor tro på at dette prosjektet vil gi positive resultater og tror metoden vil kunne brukes i framtiden. Men det er svært viktig at den blir testet ut skikkelig, slik at man vet 100 prosent sikkert at det er verdt å bruke penger på å sette i gang tiltak med slik behandling, sier han.

GLOBVAC (Global Health and Vaccination Research) er Forskningsrådets storsatsing på å styrke og bygge opp gode norske forskningsmiljøer innenfor global helse- og vaksinasjonsforskning. Programmet er dels et resultat av statsminister Jens Stoltenbergs engasjement for vaksinasjonsforskning og FNs tusenårsmål. Dette resulterte nemlig i opprettelsen av delprogrammet for vaksinasjonsforskning i GLOBVAC, som mottar 50 millioner kroner årlig.

Info pm prosjektet:

PROMISE-PEP er et internasjonalt prosjekt med samarbeidspartnere fra Frankrike og Sverige, samt at de europeiske landene har sterke samarbeidsbånd med hver sine afrikanske land. Det norske prosjektet har fått 15 NOK fra Forskningsrådet. 7,5 millioner fra GLOBVAC og 7,5 fra EU-kontoret i Forskningsrådet. Prosjektet har et totalbudsjett på 89 millioner kroner, og er blant annet støttet av EDCTP (The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).

Spesialrådgiver Thomas Evensen, telefon: 91753760, e-post: tev@forskningsradet.no

**** Dette stoff formidler NTB for andre - se www.ntb.no ****