Åpning av ny nettportal: Norge unik i forvaltning av data

Den digitale tidsalderen åpner opp for nye og forbedrede offentlige tjenester. Nå lanseres portalen geoPolar.no som skal legge til rette for økt effektivitet i forvaltningen av Nordområdene. Grunnlaget for den nye portalen ligger i Norge Digitalt – et unikt samarbeid som bryter ned tradisjonelle barrierer ved å gi landets kommuner, fylkeskommuner og en rekke energibedrifter fri tilgang til hverandres data.

 

Det nye med geoPolar.no er at den åpner opp for fri innhenting av data. Der hvor det tidligere var fragmentert og isolert, er det nå fri utveksling mellom ulike datakilder. Dette gjør at eksisterende data blir mer verdifulle og effektive. Spesielt i en krisesituasjon er dette av stor betydning. 

 

Tjenesten henter dynamiske sanntidsdata i det øyeblikket man har behov for dem, fra en rekke organer, som eksempelvis Meteorologisk institutt, Oljedirektoratet og Kystverket. Dette innebærer at Miljødepartementet, når de holder en pressekonferanse for å informere om et oljeutslipp, ved hjelp av geoPolar.no kan vise et sanntidsbilde av situasjonen. Man kan vise hvor utslippet er, hvor nærmeste deponi ligger, fiskebestand, hvor det er ømfintlige korallrev og så videre.

 

- Kartdata og geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging og for verdiskaping og utvikling av tjenester. Nordområdene har et ekstra stort behov for oppdaterte data som beslutningsgrunnlag på grunn av sine sårbare og ressursintensive naturområder, forklarer Vemund Riser i Høykomsekretariatet ved Norges Forskningsråd.

 

I dag er 260 000 datafiler tilgjengelig via 200 ulike nettjenester via Norge Digitalt-samarbeidet. geoPolar.no eies av Miljøverndepartementet og er finansiert med støtte fra Høykom.

 

Lansering av geoPolar.no:

Portalen åpnes 21. november kl 12.30 på konferansen ”eForvaltning i praksis Høykomprosjekter viser vei”. Hvor deltakerne blir oppdatert på utvikling av eForvaltning innen områdene geografisk informasjon, elektronisk plan- og byggesaksbehandling og innovative brukerløsninger for næringsliv og innbyggere. Mer informasjon om konferansen på www.hoykom.no

 

Fakta Høykom:

Høykom programmet som administreres av Norges Forskningsråd er en av de største kildene til frie midler innenfor området e‑forvaltning, fornying og innovasjon i offentlig sektor i Norge. Programmet har siden starten i 1999 støttet nærmere 500 prosjekter med nærmere 500 millioner kroner. Totalt har dette utløst et samlet prosjektomfang på over 1.400 millioner kroner.

For mer informasjon  www.hoykom.no