Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal favne hele verdiskapingskjeden fra strategisk grunnleggende forskning til demonstrasjon av ferdigutviklet teknologi.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tarjei Nødtvedt Malme

Aktuelt for Petroleum

Aktuelle arrangementer