Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Petroleum, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Tarjei Nødtvedt Malme

Aktuelt for Petroleum

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet