Petroleum

Petroleumsnæringen er den største blant havnæringene, målt i verdiskaping, investeringer, eksportverdi og inntekter for staten, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet. Forskning og teknologiutvikling er viktig for å sikre fortsatt verdiskaping fra sektoren, for å utvikle sektoren i bærekraftig retning og for bidra til at kompetanse og løsninger fra sektoren kan anvendes inn i nye næringer.

To personer som tar high five mellom en oljeplatform og et fjell

Overordnede planer

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

Forskningsrådet har i perioden 2018–2021 gitt støtte til 137 nye prosjekter innen petroleumsforskning, både hos forskningsmiljøene og i næringslivet, som vil bidra til energieffektivisering og reduksjon av klimagasser. De treffer både teknologi som kan implementeres raskt, og langsiktig forskning rettet mot 2050-målene.

Les rapporten

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Petroleum, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Ingrid Anne Munz

    Energi og energiomstilling

Aktuelt for Petroleum

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 10.22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.