Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering innenfor naturvitenskap og teknologi og for å bistå med faglig rådgivning.

Se porteføljestyret

Kontakt

Harald Holm Simonsen

Aktuelt for Naturvitenskap og teknologi

Aktuelle arrangementer