Overordnede planer

Porteføljestyret har ansvar for investeringene i Banebrytende forskning

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Naturvitenskap og teknologi, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Harald Holm Simonsen

Aktuelt for Naturvitenskap og teknologi

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet