Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal følge opp og videreutvikle den samlede porteføljen innenfor muliggjørende og industrielle teknologier, herunder bioteknologi, nanoteknologi og IKT/digitalisering.

Se porteføljestyret

Hilde Erlandsen

Aktuelt for Muliggjørende teknologier

Aktuelle arrangementer