Muliggjørende teknologier

IKT, nano- og bioteknologi er muliggjørende teknologier med et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer i samfunnet. Teknologiområdene skal på en samfunnsansvarlig måte videreutvikles og tas i bruk i tett interaksjon med hverandre, med ulike fagdisipliner og med ulike aktører i privat og offentlig sektor.

Person som flyter blant ulike ikoner

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Muliggjørende teknologier, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Hilde Erlandsen

    Muliggjørende teknologier

Aktuelt for Muliggjørende teknologier

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.