Overordnede planer

Prosjekter i porteføljen

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Muliggjørende teknologier, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Hilde Erlandsen

Aktuelt for Muliggjørende teknologier

Aktuelle arrangementer