Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal fremme industriers og tjenestenæringers evne og vilje til innovasjon ved å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer. Porteføljestyret skal jobbe for godt samspill mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig sektor.

Se porteføljestyret

Kontakt

Astrid B. Brenna

Aktuelt for Industri og tjenestenæringer

Aktuelle arrangementer