Overordnede planer

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Industri og tjenestenæringer, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Astrid B. Brenna

Aktuelt for Industri og tjenestenæringer

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet